Kronikk: Geolog Mørner tar feil - havet stiger

I en kronikk i forskning.no påstår den svenske dosenten Nils-Axel Mörner at havet ikke stiger. Han mener FNs klimapanel IPCCs vurderinger av havnivået bygger på datamodeller som ikke stemmer med målinger fra virkelighetens verden. Uttalelsene fra Mörner er ikke nye, skriver professor Sigbjørn Grønås i denne kronikken.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nils-Axel Mörner mener FNs klimapanel IPCCs vurderinger av havnivået bygger på datamodeller som ikke stemmer med målinger fra virkelighetens verden. Som bevis bruker han observasjoner fra Maldivene, Tuvalu, Vanuatu - øysamfunn i Det indiske hav og Stillehavet - og Venezia. Uttalelsene fra Mörner er ikke nye, han har flere ganger tidligere gitt uttrykk for det samme.

"Økning i gjennomsnittlig globalt havnivå fra 1870. Dataene baserer seg på tidevannsmålinger. For perioden 1993-2003 har en også nivåmålinger fra satellitter (svart linje). Fra IPCCs rapport fra 2007 om det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringer"


.

Det er tydelig at Mörner ikke har studert hva IPCC skriver om havnivået. For perioden 1870 til nå viser IPCC i figuren over den gjennomsnittlige globale økningen over alle hav.

Figuren er basert på tidevannsmålinger av samme type som dem Mörner nevner, målinger korrigert for eventuell landheving og synking. Målingene Mörner refererer til er trolig inkludert.

For perioden 1993 til 2003 har en også hatt tilgjengelig satellitter som måler havets nivå overalt for kloden. Dette er mer nøyaktige data som viser en økning på 3,1 mm per år for disse ti årene (feilangivelse ± 0,7 mm), eller 31 cm på hundre år om trenden fortsetter på samme måte. Trenden de siste ti årene har vært større enn for perioden 1961-2003 da trenden var 1,8 mm per år.

Hvordan kan det ha seg at målinger fra de øysamfunnene Mörner nevner, ikke stemmer med de gjennomsnittlige globale estimatene for heving av havets nivå?

Svaret ligger i at hevingen ikke er den samme overalt, men viser store regionale og lokale forskjeller. Disse forskjellene henger sammen med ulik endring i temperatur og saltholdighet og endringer i havets sirkulasjon. På denne måten må sirkulasjonen tilpasse seg endringene slik at det er balanse mellom feltet for strøm og feltet for masse.

"Geografisk fordeling av trenden i havets hevning for perioden 1993-2003. Figuren er basert på data for havets nivå fra satellitter. Maldivene (Det indiske hav), Vanuatu (nærmest Australia) og Tuvalu er merket av på kartet. Fra IPCCs rapport om det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringer"


Satellittdataene for siste tiår illustrerer dette tydelig. Figuren over viser geografisk fordeling av trenden i hevingen for perioden 1993-2003. Vi ser at trenden varierer mellom - 9 og + 12 mm per år, men at områdene med heving er større enn områdene der havnivået har sunket.

I samsvar med Mörners forskning fra Maldivene, ligger øyene i et område der havnivået har sunket litt de siste ti år. Vanuatu og Venezia ligger i havområder med små forandringer. Når det gjelder Tuvalu, viser satellittdataene større økning, noe som ikke stemmer med Mörner. Men hans trender synes å ha en lengre tidshorisont enn ti år. Til sammen synes det ikke å være noen vesentlig uoverensstemmelse mellom IPCCs vurderinger og målingene Mörner refererer til.

Det er trist at dosent Mörner slår om seg med missinformasjon om havets nivå og på den måten prøver å svekke alvoret i den globale oppvarmingen og nødvendigheten av å redusere utslippene av klimagasser.

Powered by Labrador CMS