Reddit er større enn Twitter i antall besøk globalt.
Reddit er større enn Twitter i antall besøk globalt.

Ingen ekkokamre i anonym klima­debatt på nett

På Reddit diskuterer anonyme brukere med hverandre. Hvordan påvirker det klimadebatten?

Ekkokammer er et mye brukt begrep de siste årene. Ifølge Norske akademiske ordbok betyr det at informasjon og meninger blir gjentatt og forsterket innenfor en gruppe eller medium uten diskusjon med dem som har andre synspunkter

Ekkokamrene oppstår gjerne i sosiale medier og kommer til syne i betente spørsmål. For eksempel i klima- eller innvandringsdebatten.

Begynner ofte med sinne

forskning.no snakket med Knut Ivar Karevold i 2021 om psykologien bak sinnet i klimadebatten. Han er psykolog og ekspert i gruppetenkning.

Han forklarte at det ofte er sinte personer som finner sammen med likesinnede på sosiale medier.

Der blir de enda mer enige. Slik får de forsterket meningene sine av andre i gruppa. Samtidig slipper ingen andre meninger eller tanker inn.

Og så blir meningsmotstanderne ansett som fiender.

Større enn Twitter - og grunnleggende forskjellig

Karevold hadde selv lagt merke til at motstandere av klimatiltak grupperer seg og stort sett har de samme synspunktene.

Reddit er et sosialt medium som brukes til deling av nyheter og til diskusjon. Det er kanskje ukjent for mange, men likevel mer besøkt globalt enn Twitter.

En annen studie publisert i Global Environmental Change i 2015 viste at Twitter hadde mange ekkokamre.

Reddit og Twitter har noen grunnleggende forskjeller. På Reddit får du blant annet opp innhold om et tema fremfor at du følger bestemte brukere.

Studert kommunikasjonen mellom brukere

Forskere fra University of Exeter i Storbritannia har undersøkt om klimadebatten på Reddit preges av ekkokamre. Funnene deres er publisert i tidsskriftet Environmental Communications.

De har gått bredt ut for å studere klimadebatten på Reddit, og undersøkte hvilke ord som ble brukt sammen for å få oversikt over hvilke temaer som ble diskutert.

De så også på hvem som svarte hvem, og hvilke ulike miljøer som var representert.

Og de studerte hvilke kilder brukerne siterte for å begrunne argumentene sine.

Polarisert debatt

Forskerne fant ingen eksempler på ekkokamre i klimadebatten på Reddit. De fant imidlertid ut at debatten var svært polarisert.

Folk kunne også være useriøse mot sine meningsmotstandere.

– Selv om det var polariserende meninger, debatterer meningsmotstanderne på samme sted, oppsummerer Kathie Treen i en pressemelding. Hun er en av forskerne bak studien.

Hun og kollegene anser det som positivt at debatten på Reddit er annerledes fra Twitter. Og de trekker frem noen mulige forklaringer på hvorfor.

Mindre fokus på brukerne

Reddit har en langt høyere grense for lengden på innlegg. Mens Twitter opererer med 180 tegn, har Reddit 40.000. Det er mer plass til å få frem et veloverveid poeng.

For det andre, innleggene blir strukturert etter tema - ikke etter hvilke brukere man følger.

Dessuten er Reddit grundig moderert av frivillige brukere. Det samme er ikke tilfellet med Twitter.

Referanse:

Treen, Kathie., Williams, Hywel., O'Neill, Saffron og Coan, Travis G. (2022). Discussion of Climate Change on Reddit: Polarized Discourse or Deliberative Debate? Environmental Communication.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS