Jo mindre aldersforskjellen i parforholdet er, jo lykkeligere er man. Slik konkluderte en australsk studie fra 2017.
Jo mindre aldersforskjellen i parforholdet er, jo lykkeligere er man. Slik konkluderte en australsk studie fra 2017.

Risikoen for brudd er størst når aldersforskjellen er stor

Hva er den perfekte aldersforskjellen i et parforhold? Ny forskning har svaret.

I Norge er det i gjennomsnitt 2,5 års aldersforskjell mellom menn og kvinner i et heteroseksuelt parforhold.

Dette har ikke endret seg siden slutten av 1980-tallet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Dette ser da også ut til å være den perfekte aldersforskjellen.

I alle fall om du ønsker at parforholdet skal vare.

Dette viser en ny studie fra Stockholms universitet.

Mer enn seks års forskjell

Forskere har tatt for seg svenske nasjonale registre for å se på risikoen for at de flytter fra hverandre.

De studerte kun heteroseksuelle kvinner som fikk sitt første barn i perioden 1997 til 2015. De skulle også ha bodd sammen med barnets far minst ett år etter fødselen.

Blant par med svensk bakgrunn er risikoen for å flytte fra hverandre aller minst om de to i paret er like gamle eller om han er maksimalt to år eldre enn henne.

Sannsynligheten for å gå fra hverandre er derimot aller størst om han er mer enn seks år eldre enn henne.

Forskerne fant også to fellestrekk ved de kvinnene som fikk barn med en eldre partner: De hadde lavere utdanning, og de tjente mindre penger før de fikk barn.

Afrika og Midtøsten

Er mannen tre til fem år eldre enn kvinnen, er risikoen for å gå fra hverandre middels høy.

Det samme gjelder om kvinnen er eldre enn mannen.

Forskerne har også studert personer med bakgrunn fra Afrika og Midtøsten i denne studien.

Der var risikoen for å bli separert størst om kvinnen var eldre enn mannen.

Lykkeligere jo mindre aldersforskjell

I en australsk studie fra 2017 konkluderte forskerne med at jo mindre aldersforskjellen i parforholdet er, jo lykkeligere er man.

De som er gift med en mye eldre eller yngre partner, er mindre fornøyde med forholdet etter å ha vært sammen i en del år.

Desto større aldersforskjell, jo fortere sank tilfredsheten med forholdet.

Jevngamle par var også bedre til å takle problemer, som økonomiske kriser, fant de australske forskerne ut.

Betydning for alderdommen

Stor aldersforskjell i forholdet kan derimot ha positiv betydning for hvordan du får det i alderdommen.

Demografen Sven Drefahl ved Stockholms universitet gjorde en studie i 2010 der han fant at menn med yngre partnere levde lenger enn de som hadde en jevnaldrende partner.

Dette gjaldt dessverre bare menn.

Kvinner som hadde en yngre partner, levde kortere enn andre.

Dette kan handle om kjønnsroller, sier Drefahl til den svenske avisa Dagens Nyheter.

Kvinner gir kanskje mer omsorg enn de får. Derfor har de mindre nytte av energien til en yngre partner.

Kilde:

Caroline Uggla m.fl: Are women from man-older unions economically disadvantaged following separation? Sweden 1997–2015. Acta Sociologia 2022

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS