Mer sex med tradisjonell arbeidsfordeling

Ektepar hvor kona tar seg av tradisjonelle damejobber som vasking, matlaging og handling har oftere sex, viser en stor amerikansk undersøkelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

En kartlegging av rundt 4500 heteroseksuelle amerikanske ektepar antyder at likestilt fordeling av tradisjonelle kvinneoppgaver og mannsoppgaver i huset har en negativ sammenheng med hvor ofte makene hopper i høyet.

Gjennomsnittlig hekkefrekvens for alle parene var litt i overkant av fem ganger siste måned før undersøkelsen.

Men parene som rapporterte at dama gjorde tradisjonelle kvinnejobber og mennene typiske mannsjobber – som utearbeid rundt huset og vedlikehold av bilen – lå sammen oftere.

- Det ser ut til at kjønnsidentitetene ektemenn og koner uttrykker igjennom oppgavene de gjør også er med på å strukturere seksuell adferd, sier professor Julia Brines i en pressemelding fra University of Washington.

Hun har vært med på den amerikanske National Survey of Families and Households.

Ingen tvang

Akkurat hva som gjør at de tradisjonelle parene har seg oftere, er kanskje ikke så godt å si. Men resultatet kan ikke avfeies med enkle forklaringer som at de tradisjonelle ektemennene kommanderte sine stakkars slitne koner i seng, mener forskerne.

De fant for eksempel ingen forskjell i hvor fornøyde damer i tradisjonelle og mer likestilte par var med sexlivet.

Det så ikke ut til at konenes lønn eller yrkesdeltagelse virket inn på sammenhengen mellom husarbeid og sex. Ei heller faktorer som lykke i ekteskapet, religion eller kjønnsideologi.

Det er imidlertid interessant å merke seg at damene generelt så ut til å gjøre mye av både det kvinnelige og det mannlige arbeidet hjemme.

Damene gjorde mest

Undersøkelsen viste at begge ektefellene til sammen brukte gjennomsnittlig 34 timer i uka på tradisjonelt kvinnearbeid, mens de brukte 17 timer til typisk mannsarbeid.

Ektemennene tok i gjennomsnitt bare en femtedel av jenteoppgavene, men likevel ikke mer enn litt over halvparten av mannsjobbene. Dette antyder at damene oftere tar i et tak i mannsarbeidet enn omvendt.

Nå hører det imidlertid til historien at undersøkelsen er basert på parenes egen innrapportering av både husarbeid og sengemoro.

Det kan gi litt merkelige resultater, som at konene rapporterte at de lå med mannen litt oftere enn mannen meldte om samleier med kona.

Dette betyr så klart også at man ikke kan være helt sikre på hvor mye de tradisjonelle og de likestilte faktisk humpet i halmen. Eller for den saks skyld, hvor mye av husarbeidet damene og mennene virkelig gjorde.

Og uansett hvordan det hele henger sammen er det grunn til å advare karer, sier forskerne i en pressemelding fra American Sociological Association:

Forsøk på å styrke sjansene for en omgang i bingen ved å unngå enhver kontakt med vaskebøtta og steikespaden, kan slå feil. Tidligere forskning har for eksempel vist at laber mannlig innsats i huset kan henge sammen med misfornøyde koner.

Det blir det gjerne heller ikke særlig sus i serken av.

Referanse:

Forskningen publiseres i American Sociological Review, 30 januar 2013.

Powered by Labrador CMS