Statistisk sentralbyrås kartlegging av likestilling i norske kommuner viser at utdanningsgapet øker. Andelen kvinner med høyere utdanning øker raskere enn menn.

Kjønns­forskjellene øker i høyere utdanning

I alle norske kommuner er det en større andel kvinner med høyere utdanning enn menn, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vi ser at kjønnslikestillingen sakte går i riktig retning, men i høyere utdanning ser vi at kjønnsforskjellene øker, sier likestillingskoordinator Hanne Stangebye Arnesen i SSB.

Blant både kvinner og menn øker utdanningsnivået, men andelen kvinner med høyere utdanning øker raskere enn menn. Det viser SSBs årlige kartlegging av hvordan det går med likestillingen i Norges kommuner.

I over halvparten av kommunene har færre enn 20 prosent av mennene høyere utdanning, mens det samme kun gjelder i én kommune for kvinner.

I to kommuner har majoriteten av menn høyere utdanning, mens majoriteten av kvinner har høyere utdanning i sju kommuner.

Andelen kvinnelige ledere øker også i alle fylker, og i 2022 var 38 prosent av alle ledere i Norge kvinner. Forskjellene er imidlertid store mellom kommunene, og andelen kvinnelige ledere varierer fra 20 til 63 prosent.

Samtidig blir avstanden mellom menn og kvinners bruttoinntekt gradvis mindre, men på landsbasis er kvinners bruttoinntekt i snitt 190.500 kroner lavere enn menns.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS