Mange menn er hovedforsørgere i familien, noe som er med på å definere dem som menn. For å komme videre i likestillingsdebatten må vi snakke mer om denne delen av mannsrollen, ifølge May-Linda Magnussen., som i doktorgradsarbeidet sitt har intervjuet 12 fedre om nettopp dette temaet. (Foto: Microstock, NTB scanpix)

- Forskningen på menn har vært farget av kvinnekamp

Menns rolle som hovedforsørger har blitt usynlig i likestillingsdebatten, sier likestillingsforsker som mener mannsforskningen har vært farget av kvinnekamp.

Når sosiolog May-Linda Magnussen forteller til akademikerkollegaer hva hun forsker på, rynker de litt på nesen. At mannen er hovedforsørger og kvinnen jobber deltid høres jo helt fjernt ut.

May-Linda Magnussen har jobbet med likestilling i mange år på Sørlandet. I doktorgradsavhandlingen sin har hun intervjuet menn om hva det innebærer å være hovedforsørger i familien. (Foto: Heidi Elisabeth Sandnes)

I alle fall for samfunnsviterne på Blindern. 

- Likestillingsdebatten har blitt en debatt om frie valg selv om vi alle vet at de er strukturelt betinget, mener Øystein Gullvåg Holter, professor og mannsforsker ved Universitetet i Oslo. (Foto: Universitetet i Oslo)
Powered by Labrador CMS