Forskere har funnet radioaktivitet i norsk natur hele 36 år etter Tsjernobyl-ulykken.

Radioaktivitet finnes fortsatt i norsk natur

Selv om det er 36 år siden Tsjernobyl-ulykken finner forskere fremdeles radioaktiv forurensning i ville planter i Norge.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fullført et forskningsprosjekt av viltvoksende planter i Rondane og Dovrefjell. Der ble det gjort funn av radioaktivitet fra Tsjernobyl-ulykken i 1986, selv om nivåene holder seg på et stabilt nivå.

– Som før er det store variasjoner i mengde radioaktiv cesium mellom arter, områder og år, men nivåene har som forventet avtatt siden målingens start tidlig på 90-tallet, sier forskningssjef Signe Nybø i NINA.

For først gang vil det også bli tatt prøver fra rein på Svalbard, som skal sammenlignes med nivåene i villrein på fastlandet.

Instituttet overvåker nivået av radioaktiv cesium i planter ved ni lokaliteter i fjellområder spredt rundt i landet etter oppdrag fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS