Julekalender: Luke 5: Lager strøm med poteter

Har du gått tom for strøm? Ta en potet.

Til dagens eksperiment trenger du:

  • 4-5 poteter
  • Sinkspiker
  • Kobberspiker
  • Ledninger
  • Led-lyspære
  • Voltmeter eller multimeter

Dette skjer:

Polene på batteriet er to forskjellige metaller stukket ned i samme ledende væske, i vårt tilfelle, poteter. Når metallet stikkes ned i poteten, oppløses noe av metallet. Det avgis positive metallioner, til væsken, mens ledningselektronene forblir i metallbiten.

Det er elektrostatiske krefter, altså binding, mellom vannmolekylenes negative side og de positive metallionene som trekker ionene over i væsken. Væsken blir positiv, og metallbiten negativ.

De ulike metallene oppløses ikke like lett. Sink (Zn) avgir lettere elektroner enn kobber (Cu). Væsken inni poteten er en ledende forbindelse mellom metall-bitene. Den indre forskjellen mellom polene vil derfor utliknes. Dette er altså et batteri der sink er negativ pol, og kobber er positiv pol.

Forskjellen mellom polene målte vi til 0,9v når batteriet ikke leverer strøm. Vi måtte seriekoble fire batterier for at lysdioden skulle lyse.

Prøv også å bruke frukter som appelsiner, epler eller sitroner som batterier. Det fungerer like godt. 

Powered by Labrador CMS