I Norge har vi et forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter. Man må søke Helsedirektoratet om dispensasjon fra dette forbudet.
I Norge har vi et forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter. Man må søke Helsedirektoratet om dispensasjon fra dette forbudet.

Hvorfor vil ikke helsemyndighetene ha tobakksfri snus i Norge?

– Vi lider ingen nød av dette. Vi kan selge hvit snus, vi må bare tilsette tobakk i den for å få lov å selge den, sier Swedish Match.

Snusprodusenten Swedish Match ønsker å selge tobakksfri snus i Norge. Men de får nei av helsemyndighetene.

I Norge har vi et forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter. Man må søke Helsedirektoratet om dispensasjon fra dette forbudet.

For å få innvilget dispensasjon må søkeren dokumentere at produktet eller måten det brukes på er vesentlig mindre helseskadelig sammenlignet med produkter som allerede er på markedet.

Swedish Match sammenlignet det nye produktet med vanlig snus i søknaden sin.

Det gjorde også helsemyndighetene da de gjorde sin egen vurdering. Men likevel kom de til forskjellige konklusjoner, og søknaden ble avslått.

– Vi lider ingen nød av dette. Vi kan selge hvit snus, vi må bare tilsette tobakk i den for å få lov å selge den. Men det synes vi jo er ganske så merkelig, sier Erlend Wessel Carlsen, kommunikasjonssjef i Swedish Match Norge.

Tobakksfri snus

Snus uten tobakk, men med nikotin fremstilt fra tobakksplanten.

Tradisjonell snus inneholder oppmalt tobakk.

Tobakksfri snus reguleres av Forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.

Forbudet blir etter planen erstattet med en godkjenningsordning 1. juli i år.

Trolig mindre kreftfremkallende

Selskapet fikk avslag både fra Helsedirektoratet og senere fra Helse- og omsorgsdepartementet. Begge baserer seg på Folkehelseinstituttets vurderinger.

Og ja, tobakksfrie nikotinprodukter vil sannsynligvis gi en vesentlig mindre kreftrisiko sammenlignet med tradisjonelle snusprodukter, ifølge FHIs konklusjon.

Uten tobakken, blir det mindre kreftfremkallende tobakksstoffer – såkalte nitrosaminer.

Men i tillegg tar FHI for seg de mulige skadeeffektene av nikotin i seg selv, for eksempel på hjerte- og karsystemet og hjernen, og på foster.

«Nikotin har et betydelig vanedannende potensial. Sannsynligvis spiller nikotin også en viktig rolle i flere av helseskadene ved bruk av snus», skriver FHI i vurderingen sin.

I 2020 ble det solgt 2,2 millioner pakninger med nikotinholdige røykesluttprodukter i Norge.
I 2020 ble det solgt 2,2 millioner pakninger med nikotinholdige røykesluttprodukter i Norge.

For likt vanlig snus?

FHI mener nikotinmengden fra tobakksfri snus kan sammenlignes med den fra vanlig snus. Det er ikke grunnlag for å tallfeste hvor mye mindre risikoen ved tobakksfri snus egentlig er, ifølge avslaget fra departementet.

I klagen kritiserer Swedish Match kunnskapsgrunnlaget og peker på at en del av studiene det vises til, er gjort på dyr. Selskapet mener de ikke viser helseutfallet for voksne mennesker.

De tolker dessuten begrunnelsen som at skadeforskjellen på tobakksfri og vanlig snus er for liten.

– Dette samtidig som man er veldig tydelig i kommunikasjonen utad på at tobakk som samlebetegnelse, er skadelig, sier Carlsen i Swedish Match.

Men i tillegg til enkeltprodukters risiko, frykter FHI at unge mennesker skal bli nikotinavhengige med tobakksfri snus som inngangsport, og kanskje går videre til mer skadelige produkter senere.

Samtidig vil det sannsynligvis føre til mindre risiko for kreft hvis snusere og røykere går over til tobakksfrie nikotinprodukter, ifølge fagvurderingen.

Nikotinposer som legemiddel

I 2020 ble det solgt 2,2 millioner pakninger med nikotinholdige røykesluttprodukter i Norge, ifølge FHI.

Et slikt produkt er beholdere med små snusliknende nikotinposer som man kan kjøpe på apoteket. Disse inneholder 2 eller 4 milligram nikotin.

Ifølge Swedish Match ønsker selskapet å selge tobakksfri snus med 3 og 6 milligram nikotin i Norge.

Nikotinlegemidlene omfattes ikke av det norske forbudet. Det er fordi de markedsføres spesifikt som hjelp til å slutte med sigarettrøyking og de klassifiseres som legemidler.

«Disse er godkjente som røykeavvenningsprodukter. Hvis de blir brukt i henhold til anbefalinger, vil helserisikoen være lav sammenliknet med den betydelige risikoen det medfører å røyke», skriver FHI i vurderingen.

Hva er planen for nikotin og tobakk i Norge?

Snus kan gi risiko for visse sykdommer, konkluderte FHI i en rapport fra 2019. Forsker Karl-Erik Lund kritiserte rapporten blant for å ikke ta høyde for helseeffekten når røykere går over til snus.

Men hvor mange nikotinbrukere vil gå andre veien - fra produkter som e-sigaretter eller snus til tradisjonell tobakksrøyking?

Dette er en stor diskusjon, sier Liv Grøtvedt til forskning.no. Hun er seniorforsker ved Avdeling for helse og ulikhet ved FHI og forsker på snusbruk.

Forskere vet ikke nok om overgang fra snus til røyk, ifølge Grøtvedt.

– Det er gjort en kunnskapsoppsummering i Sverige. Men der ser man på eksisterende forskning, og det er ikke mange nok studier om overgangen fra snus til røyk, til å gi sikre resultater. Det er fordi vår type snus har begrenset utbredelse og hovedsakelig brukes i Norge og Sverige.

Liv Grøtvedt, seniorforsker ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet.
Liv Grøtvedt, seniorforsker ved Avdeling for helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet.

"Trenger vi flere nikotinholdige produkter?"

I april skrev Grøtvedt en kronikk om e-sigaretter, i Tidsskriftet for Den norske legeforening, sammen med medforsker Ellen Rygh.

Der tok de til orde for å ikke tillate fritt salg av e-sigaretter til alle over 18 år i Norge. Dette kan skje når EU får nytt tobakksdirektiv i år.

Grøtvedt mener røykere bør få bruke e-sigaretter til sluttehjelp. Men trenger vi flere nikotinholdige produkter som kan fremme nye grupper av nikotinbrukere? spør Grøtvedt og Rygh i kronikken.

Det kan være en kobling mellom å eksperimentere med e-sigaretter og senere begynne å røyke, ifølge den svenske kunnskapsoppsummeringen. Det er bekymring for at nye nikotinprodukter skal bli trendy blant unge brukere.

– Er målet bare å ikke rekruttere røykere, eller er det også et ønske at færrest mulig skal bli avhengige av nikotin?

– Jeg vil si at begge mål er viktige. Det har etter hvert blitt akseptert at nikotinet kan skadet barnet når man er gravid. Men nikotinets negative virkninger i seg selv når man bruker nikotinprodukter generelt, er nok ikke like kjent og akseptert, sier Grøtvedt til forskning.no.

Hva hvis snusere gikk over til tobakksfri snus?

Hvis folk som bruker vanlig snus, som ikke ville ha brukt røykesluttlegemidlene, i stedet gikk over til tobakksfri snus, kan man se for seg en viss helsegevinst, tror Grøtvedt.

Dette på grunn av færre kreftfremkallende tobakksstoffer, som nitrosaminer.

– Men disse stoffene er det allerede lite av i vanlig snus i dag. Mange er enige om at det ikke er så mye skadelige stoffer i snus.

– Det som er mest skadelig i snus, er nikotinet, slår Grøtvedt fast.

Den største gevinsten ville være å klare å slutte helt, og det vil sannsynligvis være lettere med nikotinlegemidlene med lavest dose enn nikotinprodukter med høyere dose, tror forskeren.

Nytt lovverk for nikotinprodukter til sommeren

forskning.no har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hva de mener om tobakksfri snus og om hvorfor de ikke bør selges i Norge.

Departementet svarer med en forklaring om forbudet mot import og salg av nye tobakks- og nikotinprodukter fra 1989.

– Forbudet ble begrunnet med at man ikke ønsket flere avhengighetsskapende og helsefarlige produkter på markedet enn de som allerede var etablert. Videre var det et ønske om å beskytte unge mot tobakksindustriens kreative produktutvikling. Ytterligere begrunnelser for forbudet kan finnes i den såkalte Nikotin-rapporten fra Statens tobakksskaderåd i 1989, skriver departementet i en e-post til forskning.no.

Stortinget har vedtatt at det norske forbudet skal oppheves og erstattes med en godkjenningsordning basert på EU sitt tobakksdirektiv.

– Helse- og omsorgsdepartementet arbeider nå med å ferdigstille forskrifter om en slik godkjenningsordning, som etter planen vil tre i kraft 1. juli, skriver departementet.

Om ordningen vil reflektere en like restriktiv holdning til nikotin i seg selv som beslutningen mot salg av tobakksfri snus tyder på, gjenstår å se.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS