Jesus med moren sin og helgenen Sankt Anne. Bildet er malt av Leonardo da Vinci mellom 1506 og 1513.

Jesus hadde minst seks søsken

Siden vi snart skal feire at Jesus har bursdag, er det kanskje ok å se på hvordan bursdagsselskapet ville sett ut hjemme hos hans egen familie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De fleste vet at Jesus ikke ble født hjemme i Nasaret, men i Davids by Betlehem. De som tror, mener i tillegg at faren ikke var snekkeren Josef, men gud selv. Spesielle familieforhold - men det blir mer komplisert:

I følge evangeliene hadde Jesus fire brødre; Jakob, Judas, Josef og Simon. Han hadde søstre også, men de har man verken funnet det nødvendig å navngi eller tallgi i Det nye testamentet.

Tre teorier

I følge den protestantiske læren ble søsknene født etter Jesus. I den gresk-ortodokse tradisjonen tenker man seg at de var stesøsken fra Josefs tidligere ekteskap.

Katolikkene mener de bare var søskenbarn.

Vi har altså å gjøre med en liten uoverensstemmelse omkring hvordan man skal tolke bibelen.

- Litt kontroversielt

Er han ikke tømmermannens sønn? Og heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her alle sammen?, sier folket i synagogen om Jesus, i følge Matteus 13, 55-56.

- Når brødrene er nevnt sammen med moren, er det mest sannsynlig at de var Jesu brødre, men dette er litt kontroversielt i kirkesamfunnet, sier Hans Inge Kvalbein, professor i Det nye testamentet ved Det teologiske menighetsfakultetet i Oslo.

- Satte fellesskapet med apostlene høyere

Da kom Jesu mor og hans brødre; de ble stående utenfor, men sendte bud og bad ham komme ut. En stor flokk satt omkring ham, og noen sa til ham: «Din mor og dine brødre er utenfor og spør etter deg.» Han svarte: «Hvem er min mor og mine brødre?» Og han så på dem som satt omkring ham, og sa: «Se, her er min mor og mine brødre! Den som gjør Guds vilje, er min bror og søster og mor.», står det i Markus 3, 31-35.

- Dette tyder på at han satte fellesskapet med apostlene høyere enn han satte familiebåndene. Og det kan jo stemme når man tenker på hvordan Jesus selv kalte på apostlene for at de skulle forlate sine familier og bli med ham, sier Kvalbein.

Semper virgo - alltid jomfru

Et av problemene med denne relativt store familien er at den katolske kirken liker å tenke på Maria som evig jomfru. Katolikkene mener at Jesu brødre og søstre som blir nevnt i Det nye testamentet ikke henviser til barn av Jomfru Maria.

- Denne læren ble utviklet allerede på 200-tallet, så det er ikke så rart at dette brorskapet blir et problem, sier Kvalbein.

En av de største diskusjonene mellom katolikker og protestanter dreier seg om spørsmålet om Maria fikk flere sønner etter den mirakuløse jomfrufødselen.

Den andre teorien unngår problemet ved å si at Josef allerede hadde vært gift, og var en gammel mann som aldri tok på Maria: Brødrene var Josefs sønner, og ikke Marias.

Jakob var menighetsleder og skrev i Det nye testamentet

Men i den protestantiske tradisjonen er det greit at Maria fikk noen flere barn etter Jesu fødsel.

- Vi vet litt om Jakobs liv, forteller Kvalbein.

- Han ble en leder i menigheten i Jerusalem. Vi vet ikke akkurat hvordan det skjedde, men i Apostelgjerningene, kapittel 15, nevnes han sammen med apostlene Peter, Paulus og Johannes, og fremstår som den viktigste av dem, fortsetter han.

Bibelforskeren mener Jakob var en interessant skikkelse, og det er en relativt akseptert oppfatning at det er Jakob som har skrevet Jakobs brev i Det nye testamentet. Problemet er bare at han ikke omtaler brorskapet selv.

Møtte broren etter oppstandelsen

- I første korinterbrev 15 går det fram at Jakob må ha møtt Jesus etter oppstandelsen. Den gangen må de ha visst at han var Jesu bror, sier Kvalbein.

Jakob hadde tilnavnet “den rettferdige”, i følge en gammel kirkelig tradisjon basert på en historiker fra 130-50 e. Kr. som heter Hege Sipp, Han forteller også at Jakob var Jesu bror.

- Jakob bad for Israel så knærne hans ble som en kamels knær, heter det i et sitat fra Eusebius, som levde på Konstantins tid på 300-tallet, sier Kvalbein.

Jakob skal ha blitt drept som martyr i år 62 e. Kr - steinet som en Jesu disippel.

Judas er Jakobs bror

Den andre broren, med det belastede navnet, må ikke forveksles med Judas forræderen. Jesu bror Judas skal, i følge en kirkelig tradisjon man er litt mer skeptisk til, ha skrevet Judas brev i det nye testamentet. Noe særlig mer vet man ikke om ham, og de andre to - Josef og Simon - vet man ikke noe om.

- Jakobs brev er også veldig omstridt, for han ikke selv henviser til sitt brorskap. Judas, derimot, presenteres som Jakobs bror, så det er derfor man trekker slutningen at Judas brev er skrevet Jesu bror, forklarer Kvalbein.

Jakobs kiste

Nylig ble det funnet en steinkiste som skal ha inneholdt Jakobs bein, med inskripsjonen “Jakob, sønn av Josef, bror av Jesus”, og flere arkeologer mener det er sannsynlig at kisten tilhørte Jesu bror - Jacob fra Det nye testamentet.

- Når tre sammenfallende navn nevnes på kisten på den måten er det så påfallende at man i alle fall ikke kan utelukke at den tilhørte Jesu bror, sier Kvalbein.

- Flyttet sammen

Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok sin trolovede hjem til seg. Men han levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn; og han gav ham navnet Jesus, står det i Matteusevangeliet 1, 25.

- Når man sier at Josef ikke levde med henne er det for å tydeliggjøre at Jesus ble født av den hellige ånd. Her vil protestanter og katolikker skille lag igjen: For oss betyr dette at han ikke levde med henne før Jesu fødsel, men etterpå - de var jo bare trolovet, og man flytter ikke sammen før man er gift. For katolikkene derimot, vil dette bety at de aldri flyttet sammen i det hele tatt, sier Kvalbein.

En plaget Josef

Han mener det finnes visse huller i bibelkunnskapene hos folk flest.

- Det er kanskje viktig for folk å vite disse tingene - særlig når de ser på bilder av krybben og stallen hvor Josef sitter i et hjørne, vendt bort fra Jesus - nærmest utenfor. Det er tydelig at farskapet var et problem for ham, avslutter Kvalbein.

Les mer

Bibelen

Powered by Labrador CMS