Sufimuslimer er veldig opptatt av kjærligheten til profeten Muhammed, sier antropolog Mikkel Rytter. Illustrasjonsfoto. (Foto: Fresnel / Shutterstock / NTB scanpix)

Muslimer i ekstase over håret til profeten Muhammed

Profetens hår skal ha vært i København. 

Saifi-ordenen

  • Innen sufisme finnes det mange ordener. Saifi-ordenen er en av dem.
  • Saifienes grunnlegger er shaykh Saif Ur-Rahman, som døde i 2010 i Lahore, Pakistan. Samme år opprettet danske saifibrødre et religiøst senter i København.
  • De fleste danske safiene er unge sunnimuslimer som har pakistanske foreldre som immigrerte til Danmark som gjestearbeidere på 1960-tallet og 1970-tallet.

Relikvier i andre religioner

Hellige relikvier finnes i mange andre religioner enn islam.

Buddhister reiser til Sri Lanka for å se en av Buddhas tenner.

I kristendom har den katolske kirken og de ortodokse kirkene relikvier fra både Jesus, apostlene og andre helgener.

Det mest berømte er likkledet fra Torino – et omtrent fire meter langt tøystykke. Ifølge tradisjonen ble det brukt til å svøpte Jesus da han ble tatt ned fra korset.

Om prosjektet

I 2010–2012 utførte Mikkel Rytter feltarbeid blant sufier i Danmark. Forskningen hans er en del av et stort forskningsprosjekt fra Aarhus Universitet: «Sufism and Transnational Spirituality». Prosjektet ble finansiert av Danmarks Frie Forskningsfond. Det ble avsluttet i 2013.

Et enkelt svart hår som etter sigende stammer fra profeten Muhammed, befant seg for få år siden i en studioleilighet i en forstad til København.

Håret er der ikke lenger. Den eldre mannen med pakistansk bakgrunn som bor i leiligheten, har tatt med håret tilbake til det huset i Pakistan der han fikk det overlevert. Han følte seg utrygg da han oppbevarte den hellige gjenstanden i en studioleilighet.

«Han likte ikke ideen om at mange familier bodde over profetens hår. Han var også bekymret for om noen ville stjele det», skriver antropolog Mikkel Rytter i en artikkel som i 2017 ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Contemporary Islam.

«Han beholdt imidlertid mange flasker fylt med zamzamvann (guddommelig vann; red.), som hadde blitt brukt til å vaske håret i, og han ga det til folk som kunne trenge det», fortsetter artikkelen.

Da forsker Mikkel Rytter besøkte mannen, var det bare flaskene med det hellige vannet igjen i leiligheten. På overflaten var det bare vanlig vann fra springen. Men mannen i leiligheten og mange i omgangskretsen hans mente at vannet hadde helbredende krefter fordi profetens hår hadde vært dyppet i det.

En DNA-analyse er uinteressant

Hva holdt de på med? tenker du kanskje.

Mikkel Rytter, som er førsteamanuensis ved Institut for Antropologi ved Aarhus Universitet, ble interessert da han fikk høre om profethåret. Han hold på med et større forskningsprosjekt om sufisme – en retning innen islam som ofte blir forbundet med mystikk.

Han bestemte seg for å undersøke hva profeten Muhammeds hår betydde for mannen i leiligheten og for andre muslimer.

På den tiden drev Rytter feltarbeid blant danske sufier tilknyttet et brorskap som kalles Saifi Naqshbandi Muhadiddi.

Noen av medlemmene var overbeviste om at håret som hadde vært i København, virkelig hadde tilhørt profeten, forteller Rytter.

– Det kunne man i prinsippet avgjort med en DNA-analyse. Men det interesserer meg ikke. Det som interesserer meg, er hvilken betydning håret kan ha for folk, sier han.

Sufier i ekstase

Når man hører om islam i media, handler debatten ofte om hijab, sharia, svinekjøtt, kultursammenstøt, ekstremisme og den politiske delen av religionen.

Mikkel Rytter undersøkte andre deler av islam. Han fokuserte på spiritualiteten, sufismens mystikk og den store kjærligheten mange muslimer føler til profeten Muhammed. Han brukte en klassisk antropologisk metode der han ikke bare observerte, men også deltok i religiøse seremonier.

Artikkelen om profetens hår er en av en serie han har publisert i forbindelse med prosjektet. Han har for eksempel også skrevet om betydningen av suifienes skjegg og om trangen til å spise en burger under ramadan.

Her konsentrerer vi oss om profeten Muhammeds hår: Første gang antropologen observerte den virkningen legenden om håret kan ha på troende, var ved en av sufienes religiøse meditasjonsseanser, zikr.

Etter en halvannen times lang meditasjonsesjon ble Rytter og noen av orden medlemmer tilbudt et glass vann fra en colaflaske. Den religiøse veilederen, shaykh Haifiz Faraz, fortalte at vannet var hellig fordi det hadde blitt brukt til å vaske et av profetens hår.

«Eleven som satt ved siden av meg, begynte å skjelve mens han drakk. ( …) Da vi hadde drukket opp, ble lyset dempet. Haifiz Faraz begynte å resitere naat (lovprisninger av profet Muhammed), og seremonien fortsatte. Det ble en av de mest livlige zikrene jeg noensinne har deltatt i, og mange gikk i wajd (ekstase).»

Håret inkarnerer profeten

I islam er gjenstander (relikvier) som skal ha tilhørt Muhammed, spredt utover hele verden, forteller Rytter. Det kan være hår, negler, skjegg og tenner, eller gjenstander som sandaler eller våpen.

– Akkurat som i voodoo, der gjenstander kan representere personer, blir relikviene oppfattet som et konkret nærvær av profeten. Mange mener at de innehar profetens velsignelse og egenskaper. Derfor må de omgås med samme respekt som man ville vist profeten selv, sier Rytter.

Profeten Muhammed blir i islam oppfattet som det perfekte menneske, og mange mener at de kan få renset hjertene sine og bli gode muslimer ved å følge hans eksempel.

Allerede tidlig i islams historie ble profetens hår anerkjent som velsignet og hellig. Ifølge overleveringer ble håret spredt blant profetens følgere da han ble barbert i år 632 i forbindelse med hans eneste pilegrimsreise til Mekka.

Ikke et eneste av profetens hår gikk tapt, ifølge en overlevering (hadith), skriver Mikkel Rytter i sin forskningsartikkel. Senere har hårene blitt spredt over hele verden, og i dag – 1486 år senere – mener mange muslimer at hårene fortsatt eksisterer.

Noen av dem blir oppbevart ved museer. Andre hår er i privat eie, og de har gått i arv gjennom generasjoner.

I denne videoen kan du se en lokk langt hår som skal ha tilhørt profeten Muhammed. Håret er stilt ut ved Dubai Museum. (Video: Islam’s Beauty/YouTube)

Hår stilt ut i en monter

Rytter kom tett på et av de hellige hårene da han i forbindelse med forskningen sin var på en reise til Pakistan sammen med tolv dansk-pakistanske Saifi-pilegrimer. Gruppen fikk lov til å komme inn i et hus der et hår ble oppbevart.

«Mens vi ventet på tillatelse til å gå inn i huset, kom en vakt med et Kalasjnikov-gevær i hånden løpende ut, mens han skrek i ekstase fordi han hadde sett håret. Endelig ble døren åpnet», skriver Rytter.

«Det var ingen møbler i rommet, unntatt en utstillingsmonter i midten. En etter en stilte vi opp oss foran monteren, der det var en skål med en eller annen form for brun væske, voks kanskje, og i væsken var et bitte lite hår – profeten Muhammads hår. Alle viste sin respekt: Ingen snakket, og alle rygget ut av rommet for ikke å vende ryggen til håret.»

Håret hadde en sterk virkning på de danske pilegrimene. Mange av dem begynte å gråte foran monteren, forteller han.

Håret skaper mirakler

Noen av de danske sufimuslimene følte at livet deres ble endret, forteller Rytter.

Mannen som hadde et hår i leiligheten sin i København, fortalte antropologen at han helt hadde mistet interessen for det som skjer i den virkelige verden. Da han hadde hatt håret hos seg, satt han det meste av tiden i et lite rom, der han ba og mediterte.

«Håret kan endre folks liv – det kan skape mirakler: Jeg hadde en nabo som hadde slått foten sin. Vi holdt håret over hodet hans, og så kunne han gå igjen. Det er et fantastisk hår. Det lyser opp verden», fortalte mannen til Mikkel Rytter.

En ung mann Rytter ble kjent med, fortalte at han «ble en bedre muslim etter å ha sett og opplevd hårets velsignelse».

Håret skapte en forbindelse til Pakistan

Rytter konkluderte med at håret var en viktig relikvie (hellig gjenstand) for det sufibrorskapet han ble en del av i den perioden han forsket på sufisme.

Brorskapet opprettet et senter i København i 2010.

Omtrent samtidig ble håret fraktet fra Lahore i Pakistan til København.

– Håret og det vannet det ble vasket i, skapte en rekke religiøse opplevelser og virkninger. Opplevelsene påvirket hvordan medlemmene så på verden og seg selv, sier Rytter.

Han mener håret skapte en forbindelse mellom Saifi-muslimene i København og i Lahore i Pakistan, som blir ansett for å være en hellig by.

Forbindelsen ble skapt da et av de hellige hårene ble brakt fra Lahore til Danmark og deretter tilbake til Lahore. Et annet av de hårstråene Mikkel Rytter skriver om, er stilt ut i et hus i Lahore, som blir besøkt av pilegrimer fra Danmark.

Knyttet til grunnleggerens grav

Nettopp Lahore i Pakistan spiller en viktig rolle for det sufibrorskapet Rytter forsket på, fordi det er byen der ordenens grunnlegger Saif Ur-Rahman ble begravet i 2010. Saifi-pilegrimer kommer langveis fra for å besøke graven, som de mener har en religiøs virkning, forteller Rytter.

Ifølge Catharina Raudvere, som er professor ved Københavns Institut for Tværkulturelle og Regionale studier, er sufier som regel medlemmer av ordener. Mange ordener er spredt rundt i verden, men gjennom legender er de knyttet til stedet der grunnleggeren er begravet.

– Sufier drar ofte på pilegrimsferd for å besøke gravene, forteller Raudvere, som blant annet forsker på sufisme.

Relikvier er utbredt i islam

Sufisme er ikke en selvstendig religion. Det er snarere en teologi eller en filosofi med egne tradisjoner og ritualer, som blir praktisert av både sunni- og sjiamuslimer.

En sufiorden kan være enorm eller bestå av bare noen få mennesker som følger en bestemt shaykh. En shaykh er en religiøs veileder som skal ha en spesiell forbindelse til profeten Muhammad. Hver orden har sine egne ritualer, forklarer Raudvere.

Flere av de store sufiordenene har grener i mange land.

– Men det finnes også mange private eller halvprivate fellesskap med egne ritualer som en del av en familietradisjon, sier Raudvere.

Tradisjonen med å tilbe Muhammeds hår er ikke unik for sufier.

– Det finnes mange relikvier i islam, blant annet Muhammeds hår, sier Thomas Hoffmann, som forsker på islam og er professor ved Det teologiske fakultet ved Københavns Universitet.

Referanse:

M. Rytter: «The hair of the Prophet: relics and the affective presence of the absent beloved among Sufis in Denmark», Contemporary Islam (2017), doi: 10.1007/s11562-017-0400-z Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS