De tre gravene i Nîmes i Sør-Frankrike kan være muslimske, ifølge franske arkeologer. Gravene er fra mellom år 700 og 900.  (Foto: Glaize et al.)
De tre gravene i Nîmes i Sør-Frankrike kan være muslimske, ifølge franske arkeologer. Gravene er fra mellom år 700 og 900. (Foto: Glaize et al.)

Kan ha funnet muslimske graver fra middelalderen i Frankrike

De døde kan ha kommet fra et av historiens største imperier.

Umajjad-kalifatet er et av verdenshistoriens største imperier. På sitt største strakte det seg helt fra dagens Pakistan i øst, gjennom Midtøsten og hele middelhavskysten i Nord-Afrika, og helt til Atlanterhavskysten i vest.

Umajjadene og Maurene erobret også store deler av den iberiske halvøya, hvor Spania og Portugal ligger i dag.

Riket hadde sitt utspring i Midtøsten rundt år 660 og kollapset rundt 750.

På tross av kollapsen overlevde det islamske riket i Spania og Portugal, og det eksisterte helt fram til år 1031. De nordafrikanske Maurerne styrte halvøya i enda noen flere århundrer, og byen Granada var muslimsk helt fram til 1492.

Umajjad-imperiet på sitt største. (Foto: (Bilde: Gabagool/CC BY 3.0))
Umajjad-imperiet på sitt største. (Foto: (Bilde: Gabagool/CC BY 3.0))

Kontakt?

Perioden fram til 1492 har blitt kalt en gullalder av professor Knut Aukrust ved Universitetet i Oslo.

Men hvor mye kontakt, handel og samarbeid var det mellom halvøya og Europa i årene etter Ummajad-erobringen? Fjellkjeden Pyreneene danner en naturlig grense mellom Frankrike og den iberiske halvøya, og det har blitt funnet lite arkeologiske spor etter muslimene lenger nord.

En gruppe franske arkeologer mener nå at de kanskje har funnet muslimske gravsteder i Sør-Frankrike. Disse gravene har blitt datert til mellom år 700 og 900.

Alhambra-palasset i Granada i Spania. Slottet ble bygget på 1300-tallet, og ble brukt som sete for emirene som hersket i Granada. (Foto: bernjan/CC BY 2.0)
Alhambra-palasset i Granada i Spania. Slottet ble bygget på 1300-tallet, og ble brukt som sete for emirene som hersket i Granada. (Foto: bernjan/CC BY 2.0)

Store slag

I perioden etter at halvøya ble erobret av Umajjadene, ledet de i hvert fall ett hærtog inn i Frankrike.

Slaget ved Poitiers er spesielt berømt. Det skal ha skjedd i 732, og slaget fant sted rundt byene Poitiers og Tours.

Umajjadene ble slått tilbake til Spania, og den frankiske kongen Karl Martell har fått mye av æren for seieren.

Men det historiske bildet er langt mer komplisert enn dette, ifølge studien som beskriver gravfunnet. Resultatene er publisert i tidsskriftet PLOS One.

Andre skriftlige kilder fra rundt den samme tiden beskriver handel og muslimske bosetninger i Sør-Frankrike. Det skal også ha vært allianser både med og mot lokalbefolkningen og diverse småerobringer, ifølge den nye studien.

Tre kropper

De franske arkeologene forteller at det har blitt funnet noen gjenstander som kan peke mot muslimske bosetninger, som for eksempel mynter og keramikk.

Men dette trenger ikke bety at det var permanente bosetninger, det er kanskje bare rester av handel.

Men i 2006 ble det funnet mange, spredte graver i Nîmes i Sør-Frankrike.

Mange forskere har undersøkt gravene, og de mener at folk fra flere forskjellige kulturer har blitt gravlagt her.

Men det var spesielt tre graver som skilte seg ut. Forskerne har nå gjort DNA-analyser og undersøkt skjelettene, og de mener dette kan være berbere fra Nord-Afrika.

Vendt mot Mekka

Alle de tre kroppene lå på høyresiden, så ansiktene deres var vendt i samme himmelretning som Mekka, som du kan se på bildet i toppen. Liggestillingen er også kjent fra andre muslimske graver fra senmiddelalderen, for eksempel fra gravkamre i det islamske emiratet i Spania og Portugal.

DNA-tester av skjelettene viste at de bar på gengrupper som finnes hos nordafrikanere.  Forskerne kan ikke være helt sikre på om personene kom direkte fra Nord-Afrika, eller om de er barn av lokalbefolkning og nordafrikanere.  

Umajjad-erobringen av Nord-Afrika gjorde at flere forskjellige folkeslag ble tatt opp i hæren og brakt videre gjennom imperiet. Forskerne spekulerer i om det er berbere som ligger i de franske gravene. Dette er en urfolksgruppe som finnes i nesten hele Nord-Afrika, men særlig i Marokko.

Alle tre var menn, og de var mellom 20 og 50 år da de døde. Forskerne understreker at det er vanskelig å bestemme kjønn basert på skjelettet, så det er bare en teori.

Forskerne kan ikke slå det helt fast, men de mener at disse kroppene kanskje er et spor etter en muslimsk bosetning.

Det er ikke snakk om et stort antall graver, men arkeologene mener dette funnet styrker de skriftlige kildene som forteller om muslimske grupper i Sør-Frankrike.

Referanse:

Gleize mfl: Early Medieval Muslim Graves in France: First Archaeological, Anthropological and Palaeogenomic Evidence. PLoS ONE 11(2): e0148583. doi:10.1371/journal.pone.0148583. Sammendrag

Powered by Labrador CMS