Det er viktig at man velger situasjonen man befinner seg i - alene eller med andre, viser en ny studie.
Det er viktig at man velger situasjonen man befinner seg i - alene eller med andre, viser en ny studie.

Ny studie: Bedre å være ufrivillig alene, enn å bli tvunget til å være sammen med andre

Studentene hadde mest glede av frivillig sosialt samvær. Hvis det var ufrivillig, var det slitsomt.

Ekstroverte mennesker trenger mye sosial omgang for å føle seg bra. Introverte har det best om de får bruke mye tid alene.

Men ifølge en ny, israelsk studie publisert i tidsskriftet Journal of Happiness Studies, er det viktigste at vi aktivt tar valget om å tilbringe tid med andre, eller å være alene.

Basert på 4.200 rapporter

Med i studien var 155 studenter. Tre ganger daglig gjennom ti dager skulle de fortelle hvilke situasjon de befant seg i - om de var alene eller med andre.

De skulle også rapportere om hvorvidt de var frivillig i situasjonen, og om hva de følte om å være der.

Alt i alt resulterte det i 4.200 situasjons- og stemningsrapporter. Av disse situasjonene var deltakerne blant andre mennesker i 60 prosent av tilfellene, og 40 prosent alene.

De befant seg i en situasjon som de selv hadde valgt i 64 prosent av tilfellene, og ufrivillig i 36 prosent av dem.

Sosiale situasjoner ga mest glede og mest misnøye

Generelt fant deltakerne mer glede i å tilbringe tid med andre enn å være alene - der begge situasjonene var valgt av deltakerne selv.

Men sosiale situasjoner fikk også frem den største misnøyen når deltakerne befant seg ufrivillig i situasjonen. Da var det bedre å være ufrivillig alene, fant forskerne ut.

Når deltakerne valgte å være alene påvirket også det graden av lykkefølelse, men i mindre grad.

En av forskerne bak studien, Liad Uziel, tror det handler om at følelsene våre forsterkes når vi er sosiale. De er mer intense blant venner eller fiender, enn de er når du er alene.

I den nye studien er det imidlertid ikke tatt høyde for deltakernes personlighet, eller introverte og ekstroverte menneskers ulike behov for sosial omgang.

Noen følte samfunnet ble lagt til rette for introverte under koronapandemien

Tidligere forskning viser imidlertid at det er svært stor forskjell på hvordan mennesker opplever å leve i et samfunn med forventninger om at vi skal være utadvendte og sosiale i hverdagen.

I februar 2021 skrev forskning.no om hvordan livet under korona opplevdes vanskelig for noen, men fantastisk for andre.

«Det er så fint å endelig ha et samfunn tilrettelagt for oss introverte, heller enn det ekstrovert-helvetet man må forholde seg til ellers», kommenterte en studiedeltaker.

– Ulikhetene har blitt forsterket. Koronalivet har gått overraskende bra for en del, men for mange har det vært brutalt, sa forsker Arve Hansen i artikkelen.

Referanse:

Uziel, L., Schmidt-Barad, T. (2022). Choice Matters More with Others: Choosing to be with Other People is More Consequential to Well-Being than Choosing to be Alone. Journal of Happiness Studies.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS