Nødvendig politisk verktøy

Sosiale medier er en viktig kanal for ungdoms politiske deltagelse. – Hvis politiske partier vil nå ungdommen, er sosiale medier en nødvendig arena, mener forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Motivet viser utsnitt fra åpningssiden på Facebook. (Foto: Andreas R. Graven)

– Sosiale medier, særlig Facebook, gjør politisk mobilisering lettere og bidrar til engasjement. Det er derfor et viktig verktøy for politisk deltagelse, sier Bernard Enjolras ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Sammen med ISF-kollega Signe Bock Segaard har han undersøkt ungdoms politiske bruk av sosiale medier, med fokus på Facebook, Twitter og blogger.

Rapporten «Ungdommens politiske bruk av sosiale medier» viser at sosiale medier brukes til koordinering av politiske demonstrasjoner, aksjoner og debatter.

Sosiale medier endrer også måten ungdom får tilgang til informasjon, og skaper nye arenaer for politisk debatt og meningsutveksling.

– Facebook, Twitter og blogg gir ungdom tilgang til informasjon om politikk. I fremtiden kan dette bidra til økt politisk engasjement blant ungdom generelt, men det gjenstår å se, mener Enjolras.

Øker engasjement

Forskerne legger til at politisk deltagelse via sosiale medier likevel er reservert en forholdsvis liten gruppe.

– Omtrent halvparten av unge som bruker sosiale medier, bruker dem ikke til politiske aktiviteter. Cirka 10 prosent er veldig aktive, mens 40 prosent er aktive i noen grad.

– Men vi ser at dersom ungdommene er politisk engasjerte offline, øker engasjementet ved hjelp av sosiale medier, sier Segaard.

- Det er heller ikke sånn at ungdom er polisk engasjerte online i stedet for offline. Ungdom som er politiske aktive på nett har også høy politisk interesse og er resurssterke, påpeker Segaard.

Politisk aktiv ungdom

Bernard Enjolras.

Unge bruker like stor eller større andel av sin medietid til politikk og samfunn som de over 26 år. Dette er uavhengig av om mediet er digitalt eller mer tradisjonelt som avis, radio og TV.

Enjolras mener dette kan avkrefte myten om uengasjert ungdom.

– Mange tror at ungdom er mindre politisk engasjert, men funnene våre viser at dette altså ikke stemmer, selv om de engasjerer seg på en annen måte enn resten av befolkningen.

Populære nettsteder

Signe Bock Segaard.

Sosiale medier, særlig Facebook, er en del av hverdagen for de fleste unge i alderen 16–26 år.

98 prosent av unge internettbrukere har en profil på Facebook og 23 prosent har en profil på Twitter. Så mange som en tredjedel av unge bruker daglig en time eller mer på sosiale medier.

Rapporten er skrevet på oppdrag av Ungdommens maktutredning, et utvalg oppnevnt av Regjeringen for å utrede unges makt og deltagelse i samfunnet.

Referanse:

Bernard Enjolras og Signe Bock Segaard: Ungdommens politiske bruk av sosiale medier, ISF-rapport 2011:6

Powered by Labrador CMS