Nærbilde av humle på gul blomst.
Humlebestander verden over er under press. Kunnskapen om at humledronninger kan overleve lenger under vann kan være godt nytt for de som frykter for humlenes liv som følge av klimadrevne oversvømmelser.

Humledronninger overrasker med å overleve under vann

Det startet med et uhell der en forsker satte forsøkshumler under vann. Et nytt eksperiment viste at humledronningene tåler det godt.

Humler

Humler er en slekt av insekter som sammen med blant annet honningbier utgjør insektfamilien langtungebier.

De fleste humler danner kolonier som består av en dronning og flere arbeidere og regnes dermed som sosiale bier.

De er viktige for pollinering av både ville blomster og mange kulturplanter.

Det finnes 35 arter av humler i Norge.

(Kilde: Store norske leksikon)

At humledronninger overlever å være under vann, kan være godt nytt for den viktige bestøveren som er under stort press. Eksperimentet antyder at humlene kan stå imot klimadrevne oversvømmelser som truer vinterdvalen i humlebol.

– At humlene overlever under vann, er et oppløftende tegn i en bekymringsfull trend der humlebestanden går ned over hele verden, sier Sabrina Rondeau til nyhetsbyrået AFP.

Hun er hovedforfatter av studien Unveiling the submerged secrets: bumblebee queens' resilience to flooding , som er publisert i tidsskriftet Biology Letters.

Fikk vann på forsøkshumler

Humle i flukt over blomstrende fjellgullris.
Åtte av ti humledronninger overlevde sju dager under vann, viser et amerikansk eksperiment.

Det første tegnet på at humledronningene tåler å være under vann, kom etter et uhell på laboratoriet. Sabrina Rondeau studerte effekten av sprøytemidler i jorda rundt humledronninger da flere av rørene med humler kom under vann.

– Jeg ble veldig fortvilet. Heldigvis var det få dronninger som hadde havnet under vann. Men jeg ønsket ikke å miste dem og tok vare på humlene. Til min store overraskelse overlevde humledronningene, sier Sabrina Rondeau.

Ingen av dem hun hadde snakket med i sine langvarige studier av humler, hadde noen formening om at humlene overlever under vann.

Åtte av ti overlevde

Rodeau satte i gang med et nytt eksperiment for å forstå hva som skjedde. Her ble 143 humledronninger i vinterdvale satt ned i rør. Noen av dronningene var ikke senket ned i vann som en referansegruppe. Andre ble lagt flytende i vann, mens atter andre humler ble plassert under vann fra åtte timer til sju dager.

Ifølge rapporten ble dronningene lagt i nye rør med jord som var hentet fra et område der humler overvintrer. Dronninger som ble markert som døde, ble oppbevart i romtemperatur før statusen som død ble bekreftet.

Ikke bare overlevde 17 av 21 (81 prosent) av dronningene som hadde vært under vann i sju dager. De var fortsatt i live åtte uker senere. I kontrollgruppen overlevde 88 prosent, eller 15 av 17 dronninger.

Kan være årsak til større overlevelse

Langtidsvirkningen på humlenes helse og hvordan dronningens lange opphold under vann påvirker kolonien, kan ikke besvares uten mer forskning, ifølge Rondeau.

Humlene som er brukt i eksperimentet, er en amerikansk art som ikke har opplevd samme nedgang i bestand som mange andre humlesorter.

– Vi lurer på om motstandsdyktigheten mot oversvømmelse kan være en av årsakene til at de gjør det så bra. Studien må gjentas på andre humlearter for å se hvor utbredt denne overlevelsen er. Men det er oppløftene å se at oversvømmelse kanskje ikke er en så stor trussel som vi har trodd til nå, sier Sabrina Rondeau.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS