Sommerfuglene trenger flere enger

Sommerfuglene blir hardt rammet av moderne landbruk, men kan beskyttes med enkle tiltak.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sommerfuglene trives godt i blomsterenger, der det er tilgang på nektar. (Foto: Colourbox)

Landbruket har blitt mer lønnsomt gjennom intensiv drift og moderne utstyr, men det har ikke skjedd uten kostnader.

Sommerfuglene er med på å betale regninga.

Gjengrodde beitemarker og høyslått tidligere på sommeren har drastisk redusert tilgangen på boområder.

Færre frodige enger betyr færre blomster å suge nektar fra, og færre næringsplanter for sommerfugllarvene.

Opptil halvparten av arter forsvunnet

En fersk studie fra Lunds universitet viser at i enkelte områder i Sør-Sverige har halvparten av sommerfuglartene forsvunnet i løpet av de siste 100 årene.

 Studien har med data fra fem tidligere prosjekter om sommerfuglbestandene.

- De nye og intensiverte driftsformene i landbruket har merkbart redusert tilgangen til nektar-ressurser i landskapet, påpeker forskerne.

Men de lanserer også en rekke forslag som kan få sommerfuglene på vingene igjen.

- Et enkelt og godt tiltak er å vente med å klippe veikantene til slutten av sommeren. Da rekker sommerfuglene å klekkes, og der er det godt med mat til dem, sier Lars Petterson, dosent ved Lunds universitet.

Norske sommerfugler under press

Også her til lands er sommerfuglene under press fra nye driftsformer. Av de nærmere 100 dagsommerfuglartene i Norge er mer enn 70 prosent knyttet til kulturenger.

I en rapport fra 2000 nevner Norsk institutt for naturforskning (NINA) flere grunner til at disse artene er spesielt utsatt for endringer i kulturlandskapet.

Slått har nesten fullstendig opphørt. Gjødsling av engene har også negativ effekt. Enger som ikke blir benyttet, gror igjen med lauvkratt, eller grunneieren beplanter dem med gran for at de ikke skal ligge uproduktive,” heter det i rapporten Sjeldne insekter i Norge: Sommerfugler.

Å gjenoppta gamle driftsformer i landbruket er mer effektivt for vern av sommerfuglene enn å forsøke fredning, påpeker NINA-rapporten.

Rotasjon av beite

De svenske forskerne foreslår blant annet rotasjon av beiteområder, slik at noe av beitemarkene hvert år blir liggende urørt - som næring for sommerfugler og andre insekter.

Kardeborre er en toårig urt som er populær hos sommerfuglene. (Foto: Renardeau/Wikimedia)

Vanlige hageeiere kan også bidra, gjennom å dyrke sommerfuglvennlige planter som timian, bergmynte og kardeborrearter.

- Det er mulig å snu den negative utviklingen. I Belgia, for eksempel, har sommerfugl-faunaen lenge vært i tilbakegang, men nå begynner det å gå i riktig retning igjen, sier Pettersson.

Trengs umiddelbare tiltak

Men tiden er i ferd med å løpe ut, advarer svenskene.

- Det er et kritisk behov for umiddelbare tiltak for å bevare ugjødslet grasland, slåttmark og lettbeitet land, framhever de.

NINA ga samme anbefaling for tretten år siden:

Det er avgjørende å oppmuntre til drift av forlatt grasland før det er for sent.”

Referanse:

Nilsson, Franzén, Pettersson: Land-use changes, farm management and the decline of butterflies associated with semi-natural grasslands in southern Sweden. Nature Conservation 6, 2013. DOI: 10.3897/natureconservation.6.5205

Powered by Labrador CMS