Et økende antall av befolkningen mener det bør bli lettere for innvandrere å bli i Norge. Her fra en markering i oktober i år mot utsendelser til Afghanistan. (Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix)

Nordmenn er blitt mer positive til innvandrere

Flere mener det bør bli lettere for asylsøkere å få opphold, ifølge nye tall fra SSB. Andelen som mener innvandrere gjør en nyttig innsats øker også.

Holdningene til innvandrere er blitt mer positive det siste året, ifølge tall fra den årlige SSB-undersøkelsen om temaet.

16 prosent mener det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mens 52 prosent mener det bør være som i dag. 28 prosent av de spurte i holdningsundersøkelsen mener det bør bli vanskeligere å få opphold.

– Hvis man ser på utviklingen over tid, var andelen som ønsker innstramminger, på 56 prosent tilbake i 2003. Deretter har den, med unntak for enkelte år, falt jevnt og trutt fram til i fjor, forteller forsker Svein Blom i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2016 ønsket 12 prosent lettelser, mens 33 prosent ønsket innstramminger i adgangen til opphold. 51 prosent ønsket ingen endringer.

Førre mener innvandrere fører til utrygghet

Andelen som er enig i at «innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv», økte med 5 prosentpoeng fra 66 til 71 prosent, mens andelen som er enig i at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet», sank med 5 prosentpoeng til 27 prosent.

25 prosent av de spurte mener at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene, mens 68 prosent mener at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.

Undersøkelsen viser at det er de yngste som er mest positive til innvandrere.

– Holdningene til innvandrere varierer etter bakgrunnsfaktorer. Utdanningsnivå og kontakt med innvandrere er blant faktorene som betyr mest for utfallet ved kontroll for andre faktorer. Høy utdanning og stor kontaktflate til innvandrere går sammen med liberale holdninger, sier Blom.

Agder og Rogaland mest skeptiske

78 prosent av de spurte oppgir å ha kontakt med innvandrere, mot 72 prosent i fjor. Andelen som vil mislike å få en innvandrer som nabo er redusert fra 6 til 4 prosent.

– Også når det gjelder spørsmål om innvandrere bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn, er det mindre endringer å spore i velvillig retning. Her sa 88 prosent seg enig, mens 65 prosent er enige i at arbeidsinnvandring fra ikke-nordiske land bidrar positivt til norsk økonomi, opplyser Blom.

Det er innbyggerne i Agder og Rogaland som er de mest skeptiske til om innvandrere bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn.

Powered by Labrador CMS