De etablerte mediene så ikke ut til å ha stor påvirkning på folks følelser om innvandring, viser den nye studien.
De etablerte mediene så ikke ut til å ha stor påvirkning på folks følelser om innvandring, viser den nye studien.

Alternative medier påvirker hva vi føler om innvandring

Måten alternative medier dekker innvandring på, påvirker følelsene våre om innvandring, viser svensk studie. Norsk forsker sier media kan forsterke synet vi hadde i utgangspunktet.

Skriver media positivt om innvandring, blir vi mer positive til innvandring. Og skriver media negativt om det, blir vi mer negative. Det viser en ny doktorgradsavhandling gjort av Nora Theorin ved Göteborgs universitet.

Deltakerne i studien skulle lese negative artikler om innvandring, og andre skulle lese artikler som var positive til innvandring. Så kartla forskeren hvilke følelser de ulike artiklene vekket hos leserne.

Når innvandring ble omtalt i positiv sammenheng, minsket de negative følelsene hos leserne. De som leste negative artikler om innvandring, fikk mindre positive og mer negative følelser.

Audun Beyer er førsteamanuensis i medier og kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania og forsker på mediepåvirkning ved institutt for samfunnsforskning.

– Slike eksperimenter kan være nyttig, men de sier lite om hva som skjer langsiktig. Vi vet ikke hvordan mediene endrer holdningene over tid, sier Beyer.

Vi vet lite om hvordan media påvirker holdninger over lang tid, sier Audun Beyer.
Vi vet lite om hvordan media påvirker holdninger over lang tid, sier Audun Beyer.

Alternative medier påvirker mest

I Sverige så ikke tradisjonelle nyhetsmedier ut til å påvirke folk særlig. Det kom 160.000 flyktninger til Sverige i perioden 2014 til 2016, da undersøkelsen ble gjort. Men de etablerte mediene så ikke ut til å ha stor påvirkning på folks følelser.

De som derimot ble påvirket, var de som leste eller så på alternative medier. Her i Norge er Document og Resett blant de mest kjente alternative mediene.

Folk som brukte alternative medier på høyresiden, ble mer negative til innvandring. De som leste venstrevridd alternativ media, ble mer positive til innvandring. Dette finner Theorin i undersøkelsen sin.

Men Beyer trekker frem at dette ikke nødvendigvis sier noe om endringer i holdninger.

– Det er en sammenheng mellom mediene du bruker, og det du mener. De som konsumerer alternative medier på høyresiden, er kritiske i utgangspunktet. Det er derfor de bruker disse mediene. Om de blir enda mer kritiske, vet vi ikke, sier han.

Endrer ikke etablerte holdninger

Undersøkelsen viste også at det har noe å si hvilke deler av verden innvandringen kommer fra. Folk følte seg mer kulturelt truet av innvandring fra land utenfor Europa. Når det gjaldt innvandring fra land innenfor Europa, rapporterte folk at muligheten for at de var en økonomisk trussel var deres største bekymring.

Resultatene skiller seg så mye mellom landene at man ikke kan snakke om noen generelle effekter eller mønstre, skriver Theorin. Hun skriver videre at effektene av media generelt var svakere enn hun forventet, både i Sverige og ellers i Europa.

Hun tror det kan skyldes at mange allerede har etablert en så sterk holdning til innvandring, at den er vanskelig å forandre.

– Det er ikke slik at man nødvendigvis endrer mening av mediedekning, men man kan bli obs på negative og positive sider av en sak, og det kan forsterke synet vårt. Hvilket grunnsyn du har i utgangspunktet er viktig, sier Beyer.

Referanse:

Theorin, N., Us Versus Them and the Role of the Media. The Influence of Media on Attitudes Toward Migration in Europe, Göteborgs universitet, 2. november 2021

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS