Mye forskning peker på at kontakt av typen «stopp og sjekk» ikke bedrar positivt i forholdet mellom politiet og etniske minoriteter. (Foto: Politihøgskolen)

Kartlegger møtet mellom politi og ungdom med minoritetsbakgrunn

Forskere ved Politihøgskolen skal se på hvilke type møter eller kontakt politi og ungdom med minoritetsbakgrunn har med hverandre, og hvordan ungdommen opplever møtene.

Politiets innbyggerundersøkelse har tidligere vist at denne gruppen ungdommer har lavere tillit til politiet enn den øvrige befolkningen.

– En mulig forklaring er at de har flere negative erfaringer med politiet enn øvrige norske ungdommer, for eksempel gjennom «stopp og sjekk»- situasjoner, forteller førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Gunnar Thomassen.

Prosjektet heter «Experiences of policing among ethnic minority youth in the Nordic countries (EPEN)».

Nordisk prosjektleder er professor Torsten Kolind ved Universitetet i Aarhus, Danmark. Studien gjennomføres også i Sverige og Finland ved Lund og Turku universitet.

Thomassen bidrar i prosjektet sammen med post.doc ved Politihøgskolen, Randi Solhjell.

Det finnes en betydelig mengde forskning som indikerer at kontakt av typen «stopp og sjekk» bidrar til slitasje i forholdet mellom politiet og etniske minoriteter.

– Et sentralt spørsmål er dermed hva det er ved disse møtene som eventuelt medfører redusert tillit til politiet, sier Thomassen.

Ved å gjennomføre den samme undersøkelsen i Norge, Sverige, Danmark og Finland har forskerne mulighet til å sammenlikne likheter og forskjeller mellom landene. Et mål med prosjektet å kunne bidra både til forskningslitteraturen og til policyutforming, samt dele erfaringene med ungdommen, politiet og andre ressurspersoner i kommunen.

 

(Oppdatert 16.11.16 kl. 15:00)

Powered by Labrador CMS