Blir man født kreativ? Her viser den kinesiske oppfinneren og bonden Wu Yulu fram roboten sin. Han har bygget roboter siden åttitallet og alle sammen er laget av ting han har funnet på søppelhauger. (Foto: Reinhard Krause, reuters, NTB scanpix)

Kreative hjerner er koblet annerledes

Er noen født kreative, eller er det noe du kan bli? Forskere har nå funnet et bestemt hjernemønster hos personer som er gode på å finne nye løsninger.

Kreativitet er typisk definert som evnen til å komme med nye og nyttige ideer. Men oppfatter kreative mennesker verden på en annen måte? Har de annerledes hjerne enn andre?

Og er det slik at kreative personer har en dominant høyre hjernehalvdel som styrer visualisering, følelser, intuisjon og spontanitet? Og en mindre aktiv venstre hjernehalvdel, som styrer logikk og rasjonalitet?

Forskere ved amerikanske Harvard University mener nå de har funnet synlige forskjeller i hjernen hos enkelte, som har sammenheng med hvor kreative de er.

Slår hull i myten

Hjerne-scanninger tydet på at de mest kreative personene hadde visse koblinger i hjernen som skilte dem fra andre, mindre kreative deltakere.

– Studien viser at de kreatives hjerner har annerledes koblinger enn andre, sier psykolog Roger Beaty, som er forsker ved Harvard, i en pressemelding.

Han mener at studien slår hull på myten om at kreativ tenking har med forskjeller mellom graden av aktivitet i venstre og høyre hjernehalvdel å gjøre.

– Kreativitet er en aktivitet som krever innsats fra hele hjernen, sier Beaty.

Studien er publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Hvordan bruke tau på ny måte?

Forskerne rekrutterte 163 frivillige personer, og ba dem finne på nye bruksområder for hverdags-redskaper på.

Rent konkret fikk de i oppdrag å finne på nye måter å bruke en kniv, en murstein og et tau på.

Mens deltakerne prøvde å klekke ut kreative ideer, scannet forskerne deltakernes hjerner med fMRI-teknologi.

Så instruerte forskerne noen andre deltakere til å bedømme hvor kreative de ulike ideene var.

Da de så på bildene og sammenlignet hjernene til dem som kom med de mest kreative forslagene med de mer rådville, fant de forskjeller.

Nå mener forskerne at de kan bruke dette til å forutse hvor kreative personer kan være.

Nettverk var sterkere

Forskerne mener bildene viser at graden av kreativitet har sammenheng med hvor sterkt ulike nettverk i hjernen samarbeidet.

Dette tyder på at kreative mennesker kan engasjere ulike hjerneområder samtidig, selv om disse områdene vanligvis ikke jobber sammen.

Beaty og kolleger analyserte hjernedata fra tidligere studier på nytt, og fant ut at de kunne forutsi hvor originale personenes ideer var, ved å måle hvor sterke koblingene i hjernene deres var.

Fantasi, sortering og utførelse

Det var særlig tre hjerneområder som så ut til å spille en avgjørende rolle i kreativ tankegang. Standard modus-området, sorteringsområdet og utføringsområdet.

Det første området er involvert i hukommelse og mental simulering, altså å se for seg ting. Teorien er at dette området har å gjøre med forestillingsevne, spontan tenkning og evnen til å la tankene vandre.

– Vi tror dette området er viktig for kreativiteten ved såkalt brainstorming, sier Beaty.

Likevel skal det mye til å komme på den mest kreative idéen på den måten, fordi du kan bli dratt mot noe uoriginalt fra hukommelsen. Det er her de andre nettverkene i hjernen kommer inn i bildet.

Holde fokus

Det andre nettverket sorterer ut det som er viktig fra det første området. Forskerne tror dette området har ansvar for å skille de gode idéene fra de dårlige idéene som dukker opp.  

Til slutt hjelper det utførende nettverket kreative mennesker å holde fokus på nyttige ideer, mens det kansellerer de som ikke fungerer.

Kreative mennesker tar i bruk alle disse tre områdene i hjernen, og det er det som er viktig for kreativiteten, mener forskerne ved Harvard.

– Mennesker som tenker mer fleksibelt og kommer opp med mer kreative ideer, er bedre i stand til å engasjere alle disse nettverkene, som vanligvis ikke virker samtidig, sier Beaty.

Ifølge en studie fra Handelshøyskolen BI har kreative sjeler visse kjennetegn. I tillegg til å være fantasifulle og idérike, er de motiverte, ambisiøse og har fleksibel tankegang.

Men de har også en rebellaktig innstilling, er følelsesmessig ustabile og egenrådige. 

Kan antakelig øves opp

Koblinger på tvers av hjernen er altså viktigere enn hva som skjer bare i den antatt kreative hjernehalvdelen. Forskerne mener studien viser at det er uklart om kreativitet er en medfødt egenskap eller om den kan trenes opp.

– Det er neppe noe du enten har eller ikke har. Kreativitet er komplekst, og vi skraper bare på overflaten her. Det trengs mer forskning for å finne ut mer om dette temaet, sier Beaty.

En tidligere studie fra Universitetet i Stavanger tyder på at kreativitet kan læres hvis miljøet legger til rette for det. 

I en studie viste norske forskere hvordan deltakerne ble mer kreative etter å ha fått trening i å løse kreative oppgaver. 

Referanse: 

R. Beaty, mf: . Robust prediction of individual creative ability from brain functional connectivity. Sammendrag. Proceedings of the National Academy of Sciences. 16. januar 2018. doi.org/10.1073/pnas.1713532115

Powered by Labrador CMS