En fantastisk utsikt til Canigou, et fjell som ligger i Pyreneene i Sørvest-Europa. Kan en slik utsikt ha effekt på helsa? (Foto: Keith Ellwood/Flickr.)

Hva har fin utsikt å si for helsa?

Forskere mener å ha funnet en sammenheng mellom friske mennesker og vakre omgivelser.

Det trengs kanskje ikke omfattende studier for å vise at det er bedre å se utover fjell og natur enn det er å se rett inn i veggen til nabohuset. Men har det noe å si for helsa vår?

Forskere fra Warwick Buisness School tror utsikt og omgivelser påvirker oss. De har nylig gjennomført en studie som tar for seg nettopp dette.

Henvendte seg til befolkningen

I studien har forskerne brukt tall fra et internettspill som heter Scenic-Or-Not hvor brukerne blir bedt om å vurdere utsikten fra ulike deler av Storbritannia. Da studien ble gjennomført, hadde 1,5 millioner vurderinger blitt registrert.

Så fant forskerne fram tall fra spørreundersøkelser hvor deltakerne ble bedt om å vurdere egen helse.

Forskerne så at de som bodde i områder som ble vurdert som ekstra fine, opplevde egen helse som bedre enn de som bodde blant mindre pene omgivelser.

Men trenger det å være en sammenheng her? Eller kan det være andre ting som gjør at de med fin utsikt føler seg friskere?

Utsikt koster penger

Cahnuki Seresinhe er én av forskerne bak den nye studien. Hun innrømmer at det er flere faktorer som må tas med om hun og kollegene kan påvise en direkte sammenheng mellom utsikt og helse.  

– Det kan jo være at rikere mennesker bor i områder med finere omgivelser, sier hun i en pressemelding.

Heldigvis har Seresinhe tatt med flere faktorer i studien før hun har dratt noen konklusjoner.

– Analysen vår vurderer om et området er urbant, en forstad eller ruralt. Vi regner også med sosioøkonomiske trekk som kan knyttes til helse, for eksempel inntekt og jobbstatus. I tillegg har vi tatt med ulike nivå av luftforurensning i de ulike områdene, forteller hun.

Etter å ha tatt alt dette i betraktning blir svaret likevel det samme: De som bor blant fine omgivelser, melder om en bedre helse.

Illustrasjonen viser et utdrag av bildene som ligger rangert øverst og nederst på lista over fine omgivelser. I et av bildene til høyre er det flere trær, men området blir likevel rangert som lite pent av den britiske befolkningen. (Foto: (Illustrasjon: Seresinhe, C. et al.))

Kan ikke bare være grønt

Altså kan det se ut til at du kanskje vil føle deg friskere jo finere området rundt deg, er. Men hva mener forskerne med pene omgivelser?

Bilder av fjell og innsjøer havnet øverst på lista av hva britene synes er vakre omgivelser. Urbane områder med mye bilveier havnet langt ned på lista, selv om de hadde flere grønne områder. 

Seresinhe mener dette viser at det ikke bare er fordelene ved grønne omgivelser som påvirker britenes oppfatning av det som er fint og ikke. 

– Dette er fascinerende. Bare fordi et område er grønt, betyr ikke at det får oss til å føle oss bedre av den grunn. Det virker som om det er skjønnheten ved omgivelsene som er avgjørende, mener hun. 

Norske forhold

Det kan se ut til at denne effekten går igjen, også her i Norge.

En studie gjort av forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, viste at vindusutsikt til naturlandskap ga bedre rehabilitering.

De norske forskerne tok for seg 278 hjerte- og lungepasienter som tilbrakte fire uker på et rehabiliteringssenter på Røros. Pasientene ble delt inn i tre kategorier etter hvilken utsikt de hadde fra vinduet sitt. Enten så hadde de helt uforstyrret utsikt til landskapet rundt senteret, ellers så var utsikten delvis blokkert eller helt blokkert.

Dermed ble pasientene bedt om å vurdere egen helse tre ganger i løpet av oppholdet.

Utsikten og omgivelsene på Røros kan ha påvirket helsa hos hjerte- og lungepasienter. (Foto: Aslak Raanes/Flickr.)

Det var pasientene med finest utsikt som hadde størst positiv endring i selvopplevd helse. Menn med helt blokkert utsikt meldte om dårligere mental helse etter fire uker.

– Omgivelsene påvirker helsen vår, både fysisk og psykisk. Det finnes mye forskningsbasert dokumentasjon på hvordan det skjer, ofte på mer direkte måter enn man tror. Det gir positive helseeffekter bare å ha utsikt til grønne miljøer. Kjente effekter er raskere bedring etter stress og mental utmattelse, raskere rekonvalesens på sykehus og mindre aggresjon i fengsler.

Det sa rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit i et tidligere intervju med forskning.no. Da snakket hun om en av favorittbøkene sine, Experience of nature av Rachel og Stephen Kaplan, som tar for seg nettopp hvordan vi opplever naturen rundt oss.

Referanser:

Raanaas, R.K. (et al.) Health benefits of a view of nature through the window: a quasi-experimental study of patients in a residential rehabilitation center. National Center for Biotechnology Information (2011)

Seresinhe, C.I. (et al.) Quantifying the Impact of Scenic Environments on Health. Scientific Reports (2015) 

Powered by Labrador CMS