Kvinner som gjør mest av husarbeidet og barneomsorg, er den gruppen som er minst fornøyde med parforholdet.

Kvinner og menn er ikke likestilt på hjemmebane – men mange er fornøyd for det

Menn og kvinner bidrar ulikt hjemme. Likestilte par er mer fornøyde med arbeidsfordelingen enn mindre likestilte, men parforholdet er ikke nødvendigvis bedre.

Norge har sterk oppslutning om likestilling i arbeidslivet og i hjemmet. Tross utjevning, er det ennå klar forskjell på hva kvinner og menn gjør på hjemmebane.

Menn har i stor grad ansvar for vedlikehold og småreparasjoner i og rundt boligen, og kvinner tar en stor andel av klesvasken.

Basert på data fra spørreundersøkelsen «Generations and Gender Survey» gjennomført i desember 2020, har Statistisk sentralbyrå (SSB) blant annet analysert hvor fornøyd vi er med at kvinner gjør en større andel av husarbeidet enn menn.

Likestilling øker tilfredshet

Jo mer likestilte parene var, desto mer fornøyde er de, særlig med arbeidsfordelingen.

Særlig likestilte kvinner var fornøyde med fordeling av husholdningsoppgavene.

Når det gjaldt fordeling av omsorg for barn, var det også en tydelig sammenheng mellom økt grad av likestilling og økt grad av tilfredshet.

I snitt var 62 prosent svært fornøyd med fordelingen av husholdningsoppgaver og 70 svært fornøyd med fordelingen av omsorgsoppgaver.

De som gjør minst, trives med skjevfordeling

Hele 80 prosent av parene er svært fornøyde med parforholdet, så det tyder på at mange er tilfreds, selv om arbeidsdelingen er skjev. Hvis man ser på kvinner og menns tilfredshet, viser det at likere arbeidsdeling gir størst positivt utslag på fornøydhet med parforholdet for kvinner.

Tallene tyder på at verken kvinner eller menn er superfornøyde med å overta arbeidsoppgaver som tradisjonelt har blitt gjort av partneren.

Kvinnene som svarer at de er minst fornøyde i parforholdet, er de som gjør aller mest av husholdningsoppgavene i hjemmet. De mennene som er lite likestilt der, er derimot ofte fornøyd i parforholdet, trolig fordi mange av dem gjør minst, og dermed ikke er så berørt av merarbeid.

Kvinner i forhold der mannen snekrer og reparerer, er mer fornøyd med slik skjevfordeling enn menn. Blant dem som sier at de gjør like stor andel av vedlikeholdet, er menn mest fornøyd med det.

Yngre mer likestilt

Deltakerne i undersøkelsen personer i alderen 18–54 år som lever i et heterofilt parforhold.

Husholdningsoppgaver og vedlikehold er jevnere fordelt blant yngre.

Særlig for vedlikehold og klesvask, er kjønnsforskjellen større i de eldre aldersgruppene. Det er dessuten mye vanligere at kvinnen lager mat i de eldre aldersgruppene.

En årsak til høyere grad av likestilling blant yngre, kan være samfunnsutvikling og løsrivelse fra tradisjoner. Dessuten spiller livsfaser inn.

– Mor er mer hjemme med de yngste barna, far gjør mer når barna er større. Forskjellene mellom aldersgrupper kan også skyldes en generasjonseffekt hvor de eldre generasjonene er sosialisert til en mer tradisjonell arbeidsdeling sammenlignet med de yngre, skriver SSB i analysen.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS