Museene i Norden har overvekt av kunst laget av menn, viser en dansk kartlegging.

Mannlige kunstnere dominerer gallerier og museer

Og det ser ikke ut til å bli jevnt fordelt med det første, viser en undersøkelse.

Det er ingen overraskelse at menn tradisjonelt har fått størst plass i galleriene.

Men fortsatt er det en sterk overvekt av kunsten som stilles ut laget av menn, skriver Forskerforum 19. september.

Tallene har de fra en dansk undersøkelse gjort ved Institut for Kunst- og kulturvidenskab på Københavns Universitet.

Undersøkelsen tok for seg de 10 mest besøkte museene i Danmark, men også flere av de store museene i Norge, Sverige og Finland og Island. I tillegg ble 22 kunstgallerier i København undersøkt.

Litt flere kvinner i samtidskunsten

Museer og gallerier med samtidskunst kom generelt best ut i andel kvinnelige kunstnere. Fortsatt var de i mindretall.

Høyest andel av kvinnelige kunstnere fant forskerne på to samtidsmuseer i Finland. Museene Kiasma og Espoo kan skilte med 34 prosent kvinnelige kunstnere.

På den motsatte siden finner vi kunst laget før år 1900. Her var stort sett mellom 0,3 og 8 prosent av kunstnerne kvinner.

Fortsetter å kjøpe kunst fra menn

Det ser heller ikke ut til at det blir likt fordelt med det første. Forskerne bak undersøkelsen spurte de ulike museene om de nyeste verkene i samlingene.

Alle de danske museene hadde kjøpt flest kunstverk gjort av menn.

Munch-museet skilte seg fra trenden. Riktignok var 99,9 prosent av kunstverkene der laget av menn. Men blant soloutstillingene var det flest kvinner.

Dessuten var ikke-binære kunstnere representert, skriver Forskerforum.

Litt flere kvinner tok kunstnerutdanning

Resultatene gjenspeiler ikke hvor mange kvinnelige kunstnere som finnes.

Forskerne undersøkte også hvor mange menn og kvinner som tok kunstnerutdanning ved School of Visual Arts at the Royal Danish Academy of Fine Arts.

Trenden mellom 2010 og 2020 var at litt flere kvinner enn menn kom inn på denne skolen. I 2015 var det nesten jevnt fordelt. I 2020 var seks av ti kvinner.

Henie Onstad innså at veien fortsatt var lang i 2020

I 2020 ble det gjort en lignende undersøkelse på norske museer. NRK skrev om den. 115.000 kunstverk ble kartlagt. Ett av ti offentlige verk var laget av kvinner.

Undersøkelsen ble bestilt av Tone Hansen – den gang direktør ved Henie Onstad. Hun fortalte at museet hadde jobbet mye med likestilling i de foregående årene. Likevel kom de selv dårlig ut i undersøkelsen.

– Vi ser at vi har en mye større jobb å gjøre, enn det vi har gjort frem til i dag, sa hun til NRK.

Den danske undersøkelsen viser også at menn tjener mer enn kvinner når de selger kunsten sin. Dette temaet ble også omtalt i en artikkel på forskning.no i 2018.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse:

Feminist Emergency: Women Artists in Denmark, 1960 -Present, Department of Arts and Cultural Studies, University of Copenhagen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS