Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskulen på Vestlandet - les mer.

Gjør mer av det dere har lyktes med og dyrk parforholdets styrker, råder familieterapeut Lennart Lorås.

Forsker deler sine beste råd for parforholdet i juleferien

Hvordan overleve julen under samme tak etter måneder med hjemmekontor? Husk at dere er forskjellige, sier samlivsekspert.

Lennart Lorås er familieterapeut og professor ved Høgskulen på Vestlandet. Han har følgende råd til par før vi går inn i julehøytiden:

1. Den romantiske ideen om at paret gjennom forholdet blir til «en» er ofte ikke hensiktsmessig

– Ved å se på parforholdet som en symbiose tar mange for gitt at de vet hva den andre mener og føler. Ved å ta hverandre for gitt vil problemer og uenigheter som kunne vært løst på et tidlig stadium vokse seg store og potensielt uhåndterlige.

– Still heller hverandre de samme nysgjerrige spørsmålene dere hadde i parforholdets tidlige fase. Det gode parforhold kjennetegnes ikke av unison enighet, kanskje heller av en genuin respekt over hverandres forskjellighet?

2. Dyrk det dere lykkes med i parforholdet

– Mange fokuserer nesten utelukkende på det som er vanskelig, med det uheldige resultat at de mange gode stundene blir glemt.

– Den legendariske fotballtreneren Nils Arne Eggens «god-fot teori» gir god mening også for parforholdet: gjør mer av det dere har lyktes med og dyrk parforholdets styrker, råder han.

Lennart Lorås er familieterapeut og professor ved Høgskulen på Vestlandet.

3. De fleste handlinger har gode intensjoner

– Mange bruker mye tid på å irritere seg over partnerens måte å håndtere problemer på. De fleste mennesker har imidlertid gode intensjoner med sine handlinger.

– Prøv derfor å ikke definere din partner så raskt og still deg heller spørsmålet: hva kan være min partners gode intensjon bak handlingen?

4. Det er ikke mulig å ikke kommunisere

– Alt er kommunikasjon. Stillhet er kanskje det sterkeste kommunikative uttrykket av alle. Vær bevisst at våre kommunikative uttrykk alltid vil bli fortolket og forsøkt gitt mening av de menneskene som er oss nær.

– Fortolkninger, som ofte er startstedet for uheldige misforståelser.

5. Let etter løsningen på dagens problem i deres felles historie

– De fleste par har selv de beste svarene for hvordan problemene kan løses. Still dere derfor spørsmålene: hva har vi lyktes med når vi har hatt problemer tidligere? Hvordan kan tidligere løsninger tilpasses dagens problem?

6. Ikke gjør mer av det som ikke virker

– Selvfølgelig sier du kanskje? Men, de fleste velger faktisk å gjøre nøyaktig det samme, om enn i en mer insisterende form når vi har mislyktes, som å snakke enda høyere til partneren som ikke lyttet eller ved å trekke seg enda lenger unna etter kritikk av ens manglende tilstedeværelse.

– Dette er handlinger som med all sannsynlighet vil føre til nok et uønsket resultat, sier han.

7. Ikke la andres oppfatninger av det gode parforhold definere deres parforhold

– Media presenterer som oftest det perfekte parforhold med bilde av et vakkert par som lever lykkelig i en symbiotisk enhet. Et bilde mange ikke kan kjenne seg igjen i.

– Generelle, idylliserende beskrivelser favner sjeldent kompleksiteten i våre relasjoner. Det er ingen andre enn dere selv som kan definere hva det gode parforhold skal bestå av, sier Lennart Lorå.

Powered by Labrador CMS