Utsetter innleggelse med dagsenter

Et dagsentertilbud til mennesker med demens kan utsette innleggelse på institusjon med over 300 døgn. Men hvordan gjøre tilbudet attraktivt for pasienter og pårørende?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Førsteamanuensis Johannes Haltbakk."

- Det vil være et godt helsepolitisk tiltak for mange kommuner å etablere et dagsenter for personer med demens.

- Men i dag er det ingen kjente beskrivelser av utfordringene med å opprette et slikt tilbud, sier førsteamanuensis Johannes Haltbakk ved Høgskolen i Bergen.

Ofte kan det være en utfordring å skape etterspørsel etter et dagsenter, forteller Haltbakk.

Grunnen til det er at både pasienter og pårørende har en tendens til å skjule symptomer på demens selv om de opplever situasjonen som belastende.

- Det som skjer på dagsenteret må oppfattes som interessant for aktuelle brukere, og pårørende må se dagsenteret som et kjærkomment avlastningstilbud, sier Haltbakk.

Dokumentasjon

Nå er Johannes Haltbakk i gang med å samle dokumentasjonen av beslutningsprosessene rundt opprettelsen av et dagsenter i Tysnes kommune.

Prosjektet er et resultat av Høgskolen i Bergen sitt EVUK-prosjekt om etterutdanning av helsepersonell i vestlandskommuner.

- Dette er interessant datamateriale som kan fortelle om hva som fremmer og hemmer opprettelsen av et godt tjenestetilbud.

Andre kommuner

- Målet er at prosjektet skal gi kunnskap med overføringsverdi til andre kommuner som er i gang med å opprette dagsentra for personer med demens, sier han.

Haltbakk skal også kartlegge hvilke arenaer Høgskolen i Bergen kan bistå på underveis i prosessen, slik at Tysnes kommune kan få faglig hjelp i dagsenterprosjektet.

- Avhengig av hvor systematisk man innhenter og bearbeider datamaterialet om hva som skjer underveis, kan denne type prosjekter utvikle seg til forskningsprosjekt som kan være interessant innen helsetjenesteforskning, omsorgsforskning og eldreforskning, sier han.

Bedrer kvaliteten på tjenestetilbudet

I 2004 startet Høgskolen i Bergen et samarbeidsprosjekt med kommunene Austevoll, Kvam, Lindås og Tysnes om et kompetansehevingsprogram for helsepersonell.

Prosjektet Etter- og Videreutdanning i Kommunehelsetjenesten (EVUK) resulterte i en lederutdanning, og en treårig utdanning for sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

- EVUK-prosjektet kan vise til flere konkrete resultater som bedrer kvaliteten på tjenestetilbudet til pasienter og brukere av pleie- og omsorgstjenestene i prosjektkommunene. Etablering av dagsenter for personer med demens som bor hjemme i Tysnes er et av disse, opplyser førstelektor Tone Elin Mekki.

Lenker:

Høgskolen i Bergen sitt EVUK-prosjekt.

Helse- og omsorgsdepartementets  Demensplan 2015.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bergen - Les mer

Powered by Labrador CMS