Tyskerne som sa at de ofte hadde problemer med å sove, hadde nesten dobbelt så høy risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer som dem som sov godt. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)
Tyskerne som sa at de ofte hadde problemer med å sove, hadde nesten dobbelt så høy risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer som dem som sov godt. (Foto: Shutterstock/NTB scanpix)

Stress og søvnmangel kan være farlig om du har høyt blodtrykk

Tyskere med høyt blodtrykk hadde større fare for å dø av hjerteproblemer om de sov lite og opplevde stress på jobben.

Mye stress og lite søvn kan gå ut over hjertet. Har du høyt blodtrykk, er du allerede i faresonen.

Samtidig søvnmangel og stress på jobben utgjorde den største faren for deltakerne med høyt blodtrykk i en tysk undersøkelse.

Disse 72 personene hadde tre ganger så høy risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer som dem som ikke opplevde noen av delene.

Risikoen var 7 per 1000 personår mot 3 per 1000 for dem uten slike problemer. Det vil si at forskerne beregner at 7 av 1000 dør i året.

Dessuten økte også faren for å dø av andre årsaker.

Hard hverdag over mange år

De som sa de ofte hadde problemer med å sovne eller å forbli i drømmeland, men ikke stresset på jobb, hadde nesten dobbelt så høy risiko for å dø.

For dem som opplevde stress på jobben, men sov godt, var risikoen 1,6 ganger så høy. Jobbstress betyr at de møtte høye krav, men hadde liten kontroll over egen arbeidshverdag.

– Risikoen er ikke å ha en hard dag og ikke sove. Det er å slite med en stressende jobb og dårlig søvn over mange år som tapper energilagrene og kan føre til en tidlig død, sier forsker Karl-Heinz Ladwig ved det tekniske universitetet i München i en pressemelding fra den europeiske hjerteforeningen The European Society of Cardiology.

Men forskerne spurte bare om søvn og jobbstress én gang, da deltakerne ble med i studien. Sovehjertet og arbeidsforholdene kan ha endret seg med årene, og flere kan ha blitt pensjonert. Noen studier tyder imidlertid på at pensjonisttilværelsen kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Høyt blodtrykk er risikabelt

Ladwig og kollegene fulgte 1959 tilfeldig utvalgte innbyggere i Sør-Tyskland med høyt blodtrykk.

Deltakerne var mellom 25 og 65 år, i snitt rundt 50, da de ble med i studien mellom 1984 og 1995. Da hadde de ikke hjerte- og karsykdommer.

I perioden fram til 2008 døde 134 av hjerte- og karsykdommer. 73 døde av koronar hjertesykdom.

Tidligere har den samme studien vist at deprimerte menn oftere dør av hjerte- og karsykdommer.

Uavhengig av alkohol og røyk

Dødsfall som følge av hjerte- og karsykdommer rammet flest eldre, kvinner, overvektige, de som hadde lav utdanning og var lite fysisk aktive.

Men det var en sammenheng med lite søvn og stress selv for andre deltakere, også uavhengig av om de drakk alkohol eller røykte sigaretter.

At stress og dårlig søvn henger sammen med hjerteproblemer, er kjent fra annen forskning. Men de tyske forskerne etterlyser flere studier som kan bekrefte at det er en kombinert ulempe ved stress og søvnmangel for risikogruppa med høyt blodtrykk.

Referanse:

Jian Li mfl: Combined effect of work stress and impaired sleep on coronary and cardiovascular mortality in hypertensive workers: The MONICA/KORA cohort study. European Journal of Preventive Cardiology, 27. april 2019. Doi: 10.1177/2047487319839183.

Powered by Labrador CMS