I 2012 skyldtes nesten hvert tredje dødsfall hjerte- og karsykdommer. Fem år senere hadde andelen falt til drøyt hvert fjerde dødsfall. (Illustrasjonsfoto: Africa Studio, Shutterstock, NTB scanpix)

Betydelig færre dør av hjerteinfarkt og hjerneslag

Mindre røyking, bedre kosthold og bedre behandling er trolig hovedgrunnene til at dødsfall etter hjerteinfarkt og hjerneslag har falt kraftig fra 2012 til 2016.

Dødsfall som følge av hjerteinfarkt falt med 30 prosent, mens dødsfall etter akutt hjerneslag var ned med 25 prosent i samme periode, framkommer det i rapporten Hjerte- og karregisteret: Rapport for 2012–2016 fra Folkehelseinstituttet.

– Vi antar at gunstige endringer i risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol, kosthold og røyking har hatt stor betydning for nedgangen. Det kan også tenkes at en større andel av pasientene får mindre alvorlige hjerneslag eller hjerteinfarkt i dag enn tidligere, sier overlege Rune Kvåle ved Hjerte- og karregisteret.

Hele 2102 færre personer døde av hjerte- og karsykdommer i 2016 enn i 2012, da om lag 13 000 døde av hjerte- og karsykdommer. I 2016 var antallet redusert til knapt 11 000 dødsfall.

Kvåle poengterer at dødeligheten av sykdommene har gått ned mer enn forekomsten, noe han mener tyder på at pasienter reddes av endringer i behandlingen de siste tiårene. Særlig for hjerneslag har sannsynligvis endringer i behandlingen den senere tid hatt betydning, mener han.

Ratene av pasienter per 100 000 som fikk diagnosen akutt hjerneslag på sykehus har bare gått svakt nedover, mens det samtidig har vært en vesentlig nedgang i dødeligheten.

I 2012 skyldtes nesten hvert tredje dødsfall hjerte- og karsykdommer. Fem år senere hadde andelen falt til drøyt hvert fjerde dødsfall.

Powered by Labrador CMS