Hjertesykdom er den vanligste dødsårsaken. Forskning viser at depresjon og hjertesykdom henger sammen. (Foto: nhungboon / Shutterstock / NTB scanpix)

Deprimerte får oftere hjertesykdom

Mennesker med depressive følelser har like stor risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer som folk med fedme eller høyt kolesterol, ifølge en ny studie.

Det er ikke ukjent at depresjon kan henge sammen med hjerteproblemer.

I 2014 skrev NTNU om resultater som viste at mennesker med depresjon hadde større risiko for hjerteinfarkt. Samme år skrev forskning.no om norske resultater som viste at depresjon hang sammen med økt risiko for hjertesvikt.

Og nå kommer altså enda en undersøkelse som finner en kobling.

Mellom fedme og røyking

Karl-Heinz Ladwig og kollegaene hans har fulgt nesten 3500 tyske menn i over ti år, for å se om symptomer på depressive følelser og utmattelse kunne spå om framtidig sykdom og død.

Og det kunne det, ifølge resultatene.

Depressive følelser og utmattelse er klart knyttet til kortere livslengde og økt risiko for å dø av hjertesykdom, konkluderer forskerne.

Effekten kan sammenlignes med kjente biologiske risikofaktorer, skriver forskerne i det vitenskapelige tidsskriftet Atherosclerosis.

Deprimerte hadde like høy risikoen for hjertesykdom og død som mennesker med fedme eller høyt kolesterol, men mindre risiko enn folk som røyket eller hadde diabetes eller høyt blodtrykk.

Om depresjon i seg selv fører til hjertesykdom, er så klart en annen sak.

Kan ikke vite årsaken

Denne typen studier – som handler om å hente inn data om folk, og så se hvilke sykdommer de får – kan ikke svare på hva som fører til hva. Man kan for eksempel ikke utelukke at begynnende hjerteproblemer kan gi depresjon, og ikke omvendt.

Tidligere forskning viser imidlertid at mange årsaksmekanismer kan ligge under koblingen mellom depresjon og hjertehelse.

Vi vet for eksempel at mennesker med depresjon oftere har helseskadelige vaner i hverdagen, og oftere lar være å ta medisinene sine, skriver Ladwig og co. Dette kan igjen forverre hjertehelsa.

Dessuten kan det også være rene biologiske mekanismer i sving, for eksempel en ubalanse i nervesystemet eller en kronisk betennelse i kroppen som skader hjertet.

Dermed kan man tenke seg at det å oppdage og behandle depresjon kan gi betydelige gevinster, skriver forskerne.

For det første hjelper det jo mot depresjon, som i seg selv kan ha stor innvirkning på livskvaliteten. I tillegg kan det altså hende at behandlingen reduserer risikoen for hjertedød.

Referanse:

K. H. Ladwig, J. Baumert, B. Marten-Mittag, K. Lukaschek, H. Johar, X. Fang, J. Ronel, C. Meisinger, A. Peters, Room for depressed and exhausted mood as a risk predictor for all-cause and cardiovascular mortality beyond the contribution of the classical somatic risk factors in men, Atherosclerosis, januar, 2017. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS