Trening for hjernens skyld

Eldrebølgen Norge og verden står overfor kan gi kraftige økninger i Alzheimer og annen demenssykdom. Den gode nyheten er at 20 minutter daglig trening kan glede eldre hjerner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Alzheimer og demens

I Norge lider 65-70 000 mennesker av demens, og minst halvparten av dem utvikler Alzheimer.

Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen vil antall Alzheimer-syke her i landet være doblet i 2050.

Fysisk aktivitet i 20 minutter hver dag kan redusere trøbbel med hukommelsen.

Det går fram av en ny studie publisert 3. september i Journal of the American Medical Association (JAMA).

Hva vil så skje med hjernehelsen når gjennomsnittsalderen stadig øker i verdens befolkning?

Fram til 2050 antas det at antall personer som lever med Alzheimers sykdom vil øke fra dagens 26,6 millioner til 106,2 millioner på verdensbasis, ifølge bakgrunnsinformasjon i studien.

Forbedringer

Det nye forskningsarbeidet viser at deltakerne (50 år eller eldre) som gjernnomførte et 24-ukers hjemmebasert aktivitetsprogram, hadde moderate forbedringer i kognitive funksjoner sammenlignet med kontrollgruppen.

Det går frem av et presseskriv JAMA har sendt ut. Kognitive funksjoner handler blant annet evnen til å tenke, huske ting og løse oppgaver.

- Så langt vi vet, er dette forsøket det første som viser at fysisk aktivitet bedrer den kognitive funksjon hos eldre mennesker med subjektive og objektive kognitive svekkelser, skriver forskerne.

De legger til at gevinsten av aktiviteten var tydelig etter seks måneder, og fortsatte minst 12 måneder etter at opplegget var avslutte.

Hjernens tilstand

- Medisinske fremskritt det siste århundret har ført til at langt flere blir svært gamle, og da øker risikoen for Alzheimers sykdom og annen demenssykdom betydelig.

Trening, og trolig andre livsstilfaktorer, ser ut til å påvirke hjerte/kar-risiko og hjernens tilstand sent i livet, kommenterer lege Eric B. Larson i en lederartikkel i samme JAMA-utgave.

Larson er tilknyttet Group Health Center for Health Studies, Seattle, USA.

Studien er utført av Nicola T. Lautenschlager og kollegene hennes ved University of Melbourne, Australia. De målte kognitiv funksjon med måleverktøyet Alzheimer Disease Assessment Scale–Cognitive Subscale (ADAS-Cog).

En rekke kognitive tester ble foretatt over en tidsperiode på 18 måneder. De 170 deltakerne i studien rapporterte selv at de hadde problemer med hukommelsen, og ble av forskerne beskrevet å være i risikogruppen for demens.

Men; ingen av dem hadde noen demensdiagnose ved studiens start.

- Liten, men viktig forbedring

138 personer gjennomførte den halvannet år lange vitenskapelige vurderingen.

- Den gjennomsnittlige forbedringen på 0,69 poeng (ADAS-Cog) sammenlignet med kontrollgruppen, er liten – men den er potensielt viktig når man tar i betraktning de ganske beskjedne mengdene fysisk aktivitet som deltakere i studien faktisk utførte, skriver forskerne.

Deltakerne i aktivitetsgruppen ble oppmuntret til å gjennomføre minst 150 minutter fysisk aktivitet med middels intensitet ukentlig. De ble spurt om å dele den totale treningsmengden i tre 50 minutter lange bolker.

I praksis viste det seg at de klarte de å gjennomføre i gjennomsnitt142 minutter, eller altså cirka 20 minutter daglig.

Tidligere forskning har vist at man ikke akkurat trenger å løpe milelangt hver dag for å oppnå helsemessig effekt av treningen. Eksperter har likevel vært uenige om hvor mye som skal til, og den diskusjonen er neppe over.

For folk over 50 mener i hvert fall forskerteamet fra universitetet i Melbourne at 20 daglige minutter har en positiv effekt.

Huske navn og bursdager?

- Vårt forsøk forteller oss at eldre mennesker som setter i gang med en eller annen form for moderat intens kondisjonstrening (aerob) i kun 20 minutter daglig, vil øke sannsynligheten for å huske navn, bursdager og handlelister.

Det sier professor Leon Flicker ved universitetets Centre for Health and Ageing i et presseskriv fra University of Melbourne.

- Resultatene er et viktig steg framover i det å hjelpe eldre mennesker med å forbedre hukommelsen – og potensielt forsinke utvikling av demens, som igjen kan lede til Alzheimer, mener Flicker videre.

Referanse:

Nicola T. Lautenschlager, et al. Effect of Physical Activity on Cognitive Function in Older Adults at Risk for Alzheimer Disease. A Randomized Trial. JAMA. 2008;300(9):1027-1037.

Les mer:

Helsenytt.no: Demens.

Powered by Labrador CMS