Gambling som dop

Hva driver spilleren til å fortsette å gamble selv etter at økonomien er gått i grus? Det hevdes at gamblerhjernen ligner dopmisbrukerens, og at den er koblet for avhengighet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tvangsmessige spillere beskriver noe av den samme sterke trangen som dopere etter sine “synder”, og de opplever en sammenlignbar oppstemthet når de utøver sine aktiviteter.

Spørsmålet har til nå vært om gruppene også viser noen av de samme avvik i hjernen.

For eksempel viser dopmisbrukerens hjerne en uvanlig lav aktivitet i belønningssenteret som skiller ut dopamin.

Dagliglivet ikke nok?

Man har trodd at dopmisbrukerene til en viss grad blir avhengig nettopp av denne grunn, fordi de ikke oppnår den samme grad av tilfredsstillelse av dagliglivets aktiviteter som andre.

Dessuten viser doperes hjerne at de har senket impulskontroll. Det er noe som fører til svekket dømmekraft.

Science melder at et team under nevrologen Christian Büchel i Hamburg har sammenlignet doperes og gambleres hjerner.

Undersøkte hjerneaktiviteten ved spill

De brukte MR for å se hva som skjedde i hjernene hos 12 tvangsmessige spillere og en kontrollgruppe som også bestod av 12 personer.

De ble satt til å spille et enkelt kortspill hvor man fikk to kort med bildet ned. Halvparten av kortene var røde og resten var svarte.

Man vant en euro om man snudde et rødt kort, og tapte en euro om man snudde et svart.

Gambleres hjerner reagerte svakere

Spillet er så enkelt, og kortene ble tilfeldig fordelt. Derfor var det ingen som vant spesielt mye mer enn andre.

"Spillet var uhyre enkelt. Snudde du et svart kort, tapte du. Snudde du et rødt, så vant du. Gamblere fikk mindre utslag i hjerneaktiviteten enn vanlige folk uansett hva de snudde. Vindrikking var ikke en del av forsøket."

Om spillerne hadde tilsvarende hjerner som resten av oss, burde begge grupper ha vist sammenfallende mønstre av hjerneaktivitet.

Det var ikke tilfelle. Når spillerne fikk opp et vinnende kort fikk de betydelig mindre blod til belønningssenteret enn kontrollgruppen.

Trenger mer stimuli

Det tydet på at de trengte mer stimuli for å oppnå samme belønning. Det ligner på hjerneaktiviteten hos dopmisbrukere.

Dessuten viste spillernes hjerner en minsket aktivitet i hjernedeler som hemmer impulsiv atferd, noe som også lignet hjerneaktiviteten hos dopmisbrukere.

- Studien er spennende og troverdig, sier psykiateren Ray Dolan i London.

Spørsmålet likevel ubesvart

Men han peker på at undersøkelsen ikke løser et helt vesentlig spørsmål, nemlig om hjernen hos spillere og dopere skiller seg fra andres fordi de er født sånn, eller om forskjellene har oppstått fordi de har gamblet eller misbrukt dopmidler.

Har de rett og slett vent seg til så sterke stimuli at dagliglivets gevinster ikke blir nok, eller er de født sånn?

Less is more?

Og - uavhengig av dette - kan man trenes til å få sterke nok belønninger fra mindre og mer dagligdagse stimuli?

Lenker:

Betting on the Brain

Magnetic resonance imaging (MR på norsk)

Interaktivt hjernekart - BBC (trykk på Structure eller Function)

Powered by Labrador CMS