Bildet viser den brasilianske babyen Luiz Philipe i Marica, Rio de Janeiro, som har mikrocefali. Zikavirus mistenkes for å være årsaken. (Foto: Zuma Press/Scanpix)

Frykter 1,6 millioner zikasmittede gravide

1,6 millioner gravide kvinner i sentral- og Sør-Amerika kan bli smittet av zikaviruset. Denne uken ble det første europeiske barnet med viruset født. Folkehelseinstituttet råder reisende til zika-områder til å ta forholdsregler. 

Det er britiske og amerikanske forskere som har gjort beregningene. Studien om den forventede smitteutbredelsen ble publisert i Nature Microbiology 25. juli.  

Zika-viruset er mistenkt for å kunne forårsake en misdannelse av fosterets hjerne dersom moren blir smittet mens hun er gravid. Tilstanden som kan gjøre at barnets hjerne og hode ikke utvikler seg normalt og blir svært lite, kalles mikrokefali.

Denne uken ble det første europeiske barnet født med misdannelsen i Barcelona i Spania, melder NRK

Nylig viste to studier at viruset kan forårsake denne sykdommen.

Brasil blir verst rammet

Brasil er forventet å bli verst rammet av viruset, på grunn av størrelsen på landet og hvor egnet det er for smitteoverføring.

Sommer-OL går av stabelen 5. august i Rio de Janeiro og opptil en halv million tilskuere er ventet. Likevel er turistenes risiko for å bli smittet minimal. Det tyder i hvert fall en annen, fersk studie fra Yale School of Public Health på, som er publisert i Annals of Internal Medicine.

Forskerne anslår at mellom seks og 80 turister kommer til å bli smittet av zika. Grunnen til det relativt lave smitteantallet som forskerne forventer, er at tilreisende vil bo i hoteller med air-condition og for øvrig vil ta forholdsregler. 

Smittemønstre og demografi

Forskerne tok utgangspunkt i hvordan viruset blir overført, klimaforhold og hvor lang tid det tar fra smitte til sykdommen fra viruset bryter ut. 

Dette koblet de til befolkningsdata som fødsler, antall gravide, antall kvinner i fruktbar alder og sosioøkonomiske forhold i regionen. Forskerne brukte også smittemønstre fra andre, lignende epidemier i beregningen.

Forskerne selv mener at studien kan bidra til bedre planlegging av mottiltak for utbrudd både lokalt og internasjonalt.

Dette kartet viser hvor i regionen forskerne forventer at tallet på zika-infeksjoner blant gravide blir lavt og høyt i det forskerne kaller epidemiens første bølge.

Dette kartet viser beregnede, fremtidige antall av zikavirus-infeksjoner hos gravide kvinner i Sør-Amerika. (Foto: (Grafikk: University of Southampton))

Matematisk beregnet

Forskerne har kommet frem til at 1,6 millioner gravide kan bli smittet ved å ta utgangspunkt i hvor mange som til nå er rapportert smittet i deler av kontinentet og ganget det opp med hvor mange som kan rammes innenfor små lokalområder på 25 kvadratkilometer.

Men anslaget på 1,65 millioner gravide er satt som en øvre grense for hvor mange som kan rammes i denne første bølgen av epidemien. Tallet kan bli lavere, for eksempel hvis viruset ikke når hvert hjørne av regionene, eller rykker frem saktere enn forskerne forventer.

Usikre data

Geograf Andrew Tatem ved Universitetet i Southampton innrømmer at det er vanskelig å forutsi nøyaktig hvor mange som risikerer å rammes. Han ledet studien.

– Det er vanskelig fordi en stor andel av de smittede ikke får symptomer. Dette utgjør en formidabel utfordring for forskere som forsøker å forstå den mulige innvirkningen sykdommen vil ha på befolkningen, sier han i en pressemelding fra universitetet.

Forskerne antar også at denne første bølgen av spredningen av zika kan resultere i over 90 millioner infeksjoner i Latin-Amerika og Karibia.

Åtte av ti får ikke symptomer

Den viktigste smittebæreren av zikavirus er myggen Aedes aegypti. Forskerne tror at så mange som 80 prosent av zika-infeksjonene ikke gir symptomer.

Samtidig er det mange som får symptomer, som egentlig er syke av andre virustyper. Dette gjør mye av rapporteringen upålitelig.

Det er enda flere usikkerhetsmomenter ved beregningene, som for eksempel av kvaliteten på helsevesenet varierer blant de ulike delene av befolkningen som forskerne har med i studien.

Kondom etter reise

Nylig ble det kjent at zikavirus kan overføres seksuelt. For få dager siden kom Folkehelseinstiuttet i Norge med oppdaterte råd om hvordan reisende kan forebygge å bli smittet av zikavirus.

De anbefaler at menn og kvinner som har vært i utbruddsområder bør bruke kondom i åtte uker etter hjemkomst for å unngå smitte til seksualpartner. Det er dersom de ikke har hatt symptomer på zikafeber.

Menn med symptomer på zikavirusinfeksjon, bør bruke kondom i seks måneder.

Reiseråd

Det finnes ingen vaksine mot zikavirus. Beskyttelse mot myggstikk er derfor eneste forebyggende tiltak. Reisende til områder med mye smitte, anbefales av Folkehelseinstituttet å bruke myggnett, myggstift og klær som dekker hele kroppen. 

Les mer om reiseråd mot zikasmitte her.

Gravide frarådes å reise

Kvinner bør vente med å bli gravide etter opphold i utbruddsområder til åtte uker etter hjemkomst. Det opplyser avdelingsdirektør Line Vold til Folkehelseinstituttet.

Gravide frarådes fortsatt å reise til områder med pågående utbrudd. Se mer her. 

Referanse: 

T. A. Perkins mfl: Model-based projections of Zika virus infections in childbearing women in the AmericasNature Microbiology, 25. juli 2016.

Powered by Labrador CMS