Mange vitenskapelige eksperimenter bruker en fMRI-maskin for å se hva som foregår inne i hodet. (Foto: Janne Moren)

Hjerneskanning kan gi feil svar

Forsøk viste at hjerneskanneren slo ut uten at nervecellene var aktive.

Hva foregår egentlig inni hjernen når vi handler, tenker og føler?

I de siste åra har forskere i stadig større grad brukt hjerneskannere, som fMRI, til å måle aktiviteten i hjernen i ulike situasjoner. De populære teknikkene er blitt brukt til å si noe om alt fra følelsen av julestemning til hvem som kommer til å få depresjon

Metoden baserer seg på å måle forandringer i blodgjennomstrømningen i ulike deler av tenkeboksen. Og det er i utgangspunktet ikke så dumt. Det er godt etablert at hjernen øker strømmen av blod i områder der nervecellene er i bruk.

Men er målingene av blodstrømmen er et presist mål på nerveaktiviteten i hjernen, og dermed hvordan aktiviteten i hjernen henger sammen med hva vi tenker og føler?

Se, det er ikke alle like enige om.

Blod, men ikke aktivitet

Nå har amerikanske forskere klart å undersøke samsvaret mellom blodgjennomstrømningen og nerveaktiviteten i en kattehjerne.

Resultatene inneholdt både gode og dårlige nyheter.

Den gode nyheten er at økningen i blodgjennomstrømning faktisk var størst i områder med mest nerveaktivitet.

Dette kan altså tyde på at resultatene fra fMRI-undersøkelser kan fortelle oss at den eller den hjernedelen er i aktivitet når vi føler julestemning eller blir triste.

Den dårlige nyheten er imidlertid at det også var økning i blodstrømmen i områder hvor nervecellene ikke var særlig aktive.

Og hva betyr det.

I hvert fall at blodstrømmen ikke henger så tett sammen med nerveaktiviteten som vi trodde. Og kanskje at vi må være litt mer skeptiske til hva fMRI kan si om hvordan vi tenker.

Referanse:

P. O’Herron, P. Y. Chhatbar, M. Levy, Z. Shen, A. E. Schramm, Z. Lu & P. Kara, Neural correlates of single-vessel haemodynamic responses in vivo, Nature, mai 2016. Sammendrag. 

Powered by Labrador CMS