Forskerne Attila Andics og Anna Gábor ved Eötvös Loránd University sammen med en av deltakerne i en ny studie.
Forskerne Attila Andics og Anna Gábor ved Eötvös Loránd University sammen med en av deltakerne i en ny studie.

Belønningssenteret i hjernen til hunder lyste opp når eieren snakket

Forskere i Ungarn har studert hva som skjer i hjernen til hunder når vi snakker til dem.

Hunder kan forstå betydningen av enkelte ord – det er ikke bare hvordan du sier dem som spiller en rolle.

Det ble konklusjonen i en forskningsartikkel fra 2016, publisert i tidsskriftet Science.

Nå har flere av de samme forskerne gjort en ny studie der hunder fikk lytte til stemmer. Også denne gangen har forskerne tatt målinger av hjerneaktiviteten til hundene mens de lå i en fMRI-skanner.

– For noen år siden viste vi at hunders hjerner er følsomme for verbal ros, men vi utforsket ikke hvordan forholdet til den som snakket påvirket denne følsomheten, sier Anna Gábor, som har ledet den nye studien, i en pressemelding.

Forskerne sjekket om det var forskjell på hjerneaktiviteten hos hundene ut fra hvem som snakket. Eieren eller en annen person snakket til hunden med enten rosende eller nøytral stemme.

Liker eierens stemme

Det var større respons knyttet til belønnings- og motivasjonsprosesser i hundehjernen når det var eieren som roste kontra når en annen person gjorde det.

Hundene som hadde sterkest tilknytning til eieren reagerte også positivt på deres nøytrale stemme.

Hos småbarn er det å høre lyden av foreldrenes stemme knyttet til en belønningsrespons i hjernen, ifølge den nye studien. Slik var det også med hundene.

– Våre resultater peker mot at hos hunder, slik som hos småbarn, så er ikke bare positive interaksjoner med omsorgspersonen som er belønnende, men også å høre deres nøytrale stemme, sier Márta Gácsi, som har deltatt i studien.

Fremmedsituasjon-testen

Forskere har tidligere funnet andre likheter i forholdet mellom barn og foreldre og hund og eier.

Hunder responderer på lignende måte som småbarn under en modifisert versjon av forsøk som kalles fremmedsituasjonen.

Forsøket ble først utviklet av den amerikanske utviklingspsykologen Mary Ainsworth for å studere tilknytning, ifølge Store Norske Leksikon.

Forsøket gikk ut på at et barn lekte sammen med moren og en fremmed person. Så gikk moren fra rommet før hun senere kom tilbake. Ainsworth studerte hvordan barnet reagerte.

Tilknytningen ble vurdert som trygg hvis barnet viste trygghet når moren var der, uro ved separasjon og glede og trygghet ved gjenforening. Alternativt kan tilknytningen være såkalt ambivalent eller utrygg og unnvikende.

Det har vist seg at hunder og katter, viser samme mønster som småbarn når lignende tester gjøres.

16 hunder og deres eiere deltok i forsøkene.
16 hunder og deres eiere deltok i forsøkene.

Trent til å ligge i skanneren

16 hunder av forskjellig rase og deres eiere var med i den nye studien.

Først testet forskerne hvor god tilknytning hundene hadde til sine eiere. Dette ble målt gjennom en versjon av fremmedsituasjon-testen.

Så ble det gjort forsøk mens hundene lå i fMRI-skanneren. fMRI betyr funksjonell MR og er en teknikk for å undersøke hjernen. Økt metabolisme og hjerneaktivitet i noen deler av hjernen viser seg som lysende områder.

Hundene var på forhånd trent til å ligge stille i maskinen i ti minutter.

Eieren og en annen person satt på hver sin side av hunden. Gjennom øretelefoner fikk hunden høre rosende ord fra hver av dem. Den fikk også høre de to lese opp tilfeldige setninger med en nøytral stemme.

Tilknytningen spilte inn

Det var større respons i utvalgte områder i hjernen når hundene hørte rosende stemmer. Responsen var større i hjerneområdet caudate nucleus når det var eieren som roste. Ifølge forskerne er dette området knyttet til belønning.

Videre så forskerne at dersom hundene hadde sterkt tilknytning til eieren, så var selv deres nøytrale stemme belønnende å høre.

Forskerne konkluderer med at belønningsverdien av å høre snakking er påvirket av tilknytningen til personen.

Referanse:

Anna Gábor, Attila Andics, Ádám Miklósi, Kálmán Czeibert, Cecília Carreiro & Márta Gácsi: «Social relationship-dependent neural response to speech in dogs», NeuroImage, 16. august 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS