(Illustrasjon: Per Byhring/Colourbox)

Skiftarbeid kan svekke hjernen

Det kan ta minst fem år før kroppen greier å tilbakestille seg.

Å jobbe uregelmessige timer kan krølle med døgnrytmen vår, og har i noen tilfeller vist seg å ha en skadelig effekt på kroppen. Men hva gjør det med hjernefunksjonen?

En observasjonsstudie av mennesker i ulike jobbsituasjoner for å se hvordan hjernen deres ble påvirket av arbeidstiden deres, peker i negativ retning.

Utenfor åtte til fire

Den nye studien viser at mennesker som jobber i skift på ulike tider av dagen, kan ha nedsatt hjernefunksjon som følge av de uregelmessige arbeidstimene.

Forskerne bak studien undersøkte 1197 mennesker som enten var i arbeid eller pensjonert. De ble undersøkt tre ganger i løpet av ti år. Rundt én av fem av både de arbeidende og de pensjonerte hadde i perioder jobbet i skift.

I den første analysen, viste det seg at skiftarbeiderne blant annet hadde nedsatt korttidshukommelse og tregere fatteevne enn de som jobbet vanlig kontortid.

Verst etter ti år

I neste analyse undersøkte forskerne hvordan skiftarbeid påvirket hjernen over lengre tid. De kunne se at de som hadde jobbet i skift i ti år eller mer skåret lavere på undersøkelser på hukommelse.

Hjernesvekkelsene tilsvarte seks års aldring.

Til slutt lurte forskerne på om det gikk an å snu utviklingen dersom man ikke lenger jobbet til ulike tider på døgnet. Analysen viste at det var mulig for hjernen å hente seg inn, men at det tok minst fem år.

Forskerne tar også forbehold om at disse funnene kommer fra en observasjonsstudie, og at de derfor ikke kan dra noen konklusjoner om årsak og effekt.

Men de tror det er svært viktig å være klar over hvilke effekter skiftarbeid kan ha, særlig når det kommer til farlige arbeidssituasjoner.  

Referanse:

Marquie J. (et.al) Chronic effects of shift work on cognition: findings from the VISAT longtudinal study. Occupational and Environmental Medicine (2014)

Powered by Labrador CMS