Engelskmennene inspirerte danskene til å bygge byer

Middelalderens første danske byer og kirker ble sannsynligvis bygget etter engelsk modell, viser kilder. Dansk historiker kaster lys over hvordan engelskmennene inspirerte vikingene både kulturelt og politisk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Da danske vikinger erobret England, satte de avtrykk i språk og stedsnavn. Engelskmennene satt også markante avtrykk på de byene og den kristne religionen som utviklet seg i middelalderens Danmark. (Foto: Oscar Wergeland/Wikipedia Commons)

Da de danske vikingene seilte over Nordsjøen og erobret England, etterlot de spor i britenes språk og stedsnavn. Det vet de fleste. Det er mindre kjent at påvirkningen også gikk andre veien.

På den andre siden av Nordsjøen var de nemlig lenger framme både kulturelt og politisk. Det forteller historiker Marie Bønløkke Spejlborg, som er i gang med en doktorgrad om dette emnet.

England var mer utviklet

– Jeg prøver å finne ut hvordan danskene dannet nettverk med engelskmennene i vikingtiden, da de reiste fram og tilbake, sier Spejlborg.

I vikingtiden var England under dansk herredømme, men på mange områder var landet mer utviklet enn Danmark.

– Engelskmennene hadde allerede noe som lignet en stat med et fungerende administrasjonssystem. De hadde organiserte byer, mens man i Danmark bare hadde handelsplasser, forteller Spejlborg.

Derfor er det sannsynlig at engelskmennene inspirerte danskene til å organisere seg i sine første byer, som for eksempel Viborg og Ringsted, mener forskeren.

– På den tiden reiste vikingene fram og tilbake mellom Danmark og England, og danskene må ha tatt inspirasjon med seg hjem. Da Knut den store oppløste hæren sin i 1018, var det mange som hadde vært i England i opp til ti år. Det ville være underlig, hvis de ikke tok noe med seg hjem, sier Spejlborg.

Få kilder

Spejlborg har foreløpig arbeidet med disse problemene i ett og et halvt år. Og det er ikke helt ukomplisert.

– Man vet en hel masse om hva vikingene etterlot seg i England, takket være arkeologiske funn og stedsnavn. For eksempel vet vi navnet til den engelske byen Kirkby stammer fra norrønt, forklarer hun.

– Men man har ikke forsket så mye på påvirkningen den andre veien. Kanskje fordi det er relativt begrensede skriftlige og arkeologiske levninger, fortsetter hun.

Selv bruker hun skriftlige kilder, krøniker og sagaer til å lete etter spor etter hvordan engelskmennene påvirket danskenes kultur, samfunn og tro.

Det er en langsom prosess fordi de fleste relevante kildene er skrevet på gammelengelsk eller latin.

Skt. Jørgensbjerg Kirke i Roskilde ble oppført i 1080. Kanskje var det engelske byggmestere som gjorde jobben. (Foto: Ib Rasmussen/Wikipedia Commons)

– Så må man sette seg ned med en ordbok og ta en setning av gangen. Heldigvis er jeg blitt flink til å skumlese kildene, slik at jeg raskt kan se om det er noe å hente i en tekst, sier hun.

Engelske byggmestere i Roskilde

Historikere har lenge visst at noen av de eldste kirkene i Danmark er bygget i engelsk stil. Og noen av de første danske bispene var faktisk engelskmenn, forteller Spejlborg.

– I kildene kan jeg se at Svein Tjugeskjegg utnevnte bisper fra England til embetet i Danmark. De må ha hatt en innflytelse på hvordan kirken ble organisert, forklarer Spejlborg.

Engelskmennene ble kristne omkring 300 år før danskene, og de hadde kirker lenge før Harald Blåtann lot seg døpe på 960-tallet og senere gjorde Danmark til et kristent land.

Derfor et det sannsynlig at danskene så over mot den andre siden av Nordsjøen da de skulle bygge de første kirkene. St. Jørgensbjerg Kirke i Roskilde har trolig engelske forbilder.

– Noen mener at til og med at den er oppført av engelske byggmestere, sier Spejlborg.

Engelsk påvirket dansk

Det er også tydelig at det er danske ord som stammer fra gammelengelsk, forteller Spejlborg.

For eksempel kommer ordet «kristendom» fra det gammelengelske ordet «cristendom». Det gamle danske ordet «ærkibiskup» stammer fra det gammelengelske «arcebisceop», og selv om ordet «kors» stammer fra latin, er det sannsynlig at ordet kom til Danmark fra England.

Navn viser spor

En dansk stat begynte først å oppstå lenge etter at Knut den stores hær hadde forlatt England omkring år 1018. Og det kan være vanskelig å finne ut i hvor høy grad opprettelsen av den danske staten var påvirket av det kongen og folkene hans hadde sett.

– Noen ganger kan jeg lese hundrevis av sider uten å finne noe. Men så plutselig finner jeg noe som er veldig bra, og da er alt en opptur, forteller doktorgradsstudenten fra Aarhus universitet.

Blant annet leter hun etter navn på engelskmenn i de norrøne og gammelengelske kildene. Hvis navnene blir nevnt flere steder, kan det være et tegn på at engelskmennene har reist fram og tilbake.

Etter planen avslutter Spejlborg doktorgraden sin om to år.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS