Forskningskonsulent Line Tveiten og prosjektleder Bjørn Anton Graff under presentasjonen av bruk av KI på Bærum sykehus. Vestre Viken er første helseforetaket i landet til å ta i bruk kunstig intelligens i stor skala. KI skal være et supplerende verktøy for bildediagnostikk, legevakt og akuttmottak.

Pasienter får svar på ett minutt av kunstig intelligens på norske sykehus

Sykehusene i Bærum, Drammen og Kongsberg har tatt i bruk KI for å analysere røntgenbilder. Pasienter får lynkjapt svar på om de har beinbrudd. Nå skal resten av landet få løsningen.

Sykehusene sliter med å behandle pasienter raskt nok. Verre blir det når eldrebølgen flommer over landet. Helsepersonell er mangelvare. 

Nylig kritiserte Riksrevisjonen sykehusene fordi de fortsatt har store problemer med å rekruttere og beholde helsepersonell, se VG.

Kan kunstig intelligens (KI) være løsningen for å effektivisere helsevesenet?

Det var tema på et møte under Kåkånomics-dagene i Stavanger nylig. 

Bærum sykehus har allerede tatt i bruk KI for å diagnostisere beinbrudd. 

KI finner beinbrudd

Ishita Barua er lege og har doktorgrad i kunstig intelligens i medisin. I høst ga hun ut boken «Kunstig intelligens redder liv. AI er legenes nye superkrefter». 

Siden august har legevakten i Bærum brukt KI til å analysere om pasientene har beinbrudd eller ikke.

– KI egner seg veldig godt til å analysere bilder fordi kunstig intelligens er god på binære spørsmål, som brudd eller ikke brudd. Og det går uhyre kjapt, forklarer Ishita Barua til forskning.no.

Dramatisk forbedring

Vestre Viken er første helseforetak i Norge til å bruke KI i stor skala til å tolke røntgenbilder. 

– Dette har ført til en dramatisk forbedring av pasientforløpet, sier Bjørn Anton Graff til forskning.no. 

Han er spesialrådgiver ved Bærum sykehus og prosjektleder for å innføre bruk av kunstig intelligens til bildediagnostikk i Vestre Viken helseforetak.

Kongsberg sykehus fulgte etter Bærum med å ta i bruk KI i oktober. Drammen sykehus innførte tilbudet 13. november. Da var også helseminister Ingvild Kjerkol til stede. 

Køen av ventende pasienter er redusert.

Sparer 14 minutter per pasient

Tenk deg at du faller på isen og mistenker at du har brukket beinet eller armen. Du haster til legevakten. Du må vente før du får tatt et røntgenbilde av skaden.

Så må du vente igjen, på at radiologen får sett på bildene.

– I gjennomsnitt er ventetiden omtrent 10 minutter før radiologen har avgjort om det er beinbrudd eller ikke, forteller Graff, men dette kan variere mye. I tillegg kommer venting på å komme inn til konsultasjon på legevakten.

Svar på ett minutt

KI-verktøyet de har tatt i bruk, gir derimot svar lynkjapt. Slik gjør de det:

– Røntgenbildet strippes for navn og får i stedet et nummer som identifikasjon. Så sendes det til en skytjeneste i Belgia. Et duplikatsett av bildet blir gjenforent med ditt navn, og vi får svar på om det er brudd eller ikke, forklarer Graff.

Alt dette tar ett minutt.

Hvis du ikke har brudd, kan du dra hjem. Om du har brudd, sendes du videre til akuttmottaket.

Dermed vil mange pasienter bli spart for venting, og kan dra hjem raskere.

Forskningskonsulent ved Bærum sykehus Line Tveiten viser fram et røntgenbilde der KI har funnet fram et brudd.

Har spart 300 legekonsultasjoner

– Så langt har dette spart legevakten for 300 legekonsultasjoner, bare siden 26. august da Bærum sykehus startet med KI til bildediagnostisering, sier Graff.

Avgjørelsene som KI-verktøyet tar, blir kvalitetssikret av radiologer etterpå. Dermed kan det hende at noen få pasienter må komme tilbake, men de slipper å vente så lenge på sykehuset.

Kongsberg sykehus og Drammen sykehus har fulgt etter. Snart står Ringerike sykehus for tur.

Dette er det første røntgenbildet av en pasienten som er analysert av KI i Norge. Det skjedde 26. mai. Stiplet gul firkant betyr at det er usikkert om det er brudd, og kontroll av radiolog viste at bruddet var gammelt. (Tillatelse til bruk er gitt av pasienten.)

Særlig nyttig i høysesong

På de tre legevaktene ved Bærum, Drammen og Kongsberg sykehus behandler de 35.000 slike røntgenundersøkelser hvert år. Medregnet Ringerike sykehus, som tar i bruk verktøyet før jul, er det 39.000.

– Særlig i høysesonger for beinbrudd, som for eksempel om vinteren med mye holke, vil dette utgjøre en enorm besparelse på pasientbehandling, sier Graff.

Bruken av kunstig intelligens gjør at radiologene kan prioritere pasienter med størst behov. De kan nedprioritere pasienter med mistanke om brudd.

Slik er programmet trent opp

KI-programmet er utviklet ved at datamaskiner har blitt trent opp med 340.000 bilder av både brudd og ikke brudd.

– Det er trent opp på både gode bilder og dårlige bilder, sier Graff.

Programmet er fransk, og løsningen er trent på ulike befolkninger i forskjellige aldre. Ifølge Graff finnes det forskning som viser at det også fungerer godt på andre befolkninger. 

Det er en av grunnene til at Vestre Viken valgte å ta løsningen i bruk, ifølge Graff.

Skal forske på norske pasienter

Radiologer samler nå på materialet og skal analysere treffprosenten og validiteten på den norske befolkningen. De planlegger å publisere studier på dette etter hvert.

– Siden maskinlæringen ikke er gjort på nordmenn og på våre maskiner, kan det være forskjeller. Det er alltid en risiko for at det kan være forskjeller basert på etnisitet og den slags.

Frankrike har en stor andel nordafrikanere i befolkningen.

– Så langt ser det ut til at programmet fungerer like godt på bæringer som på franskmenn, sier Graff.

Her fant kunstig intelligens to brudd i kragebeinet til pasienten. Heltrukket firkant betyr at det er klart brudd.

Skal hjelpe med å innføre KI i resten av landet

Vestre Viken har ansatt to KI-leger som blant annet skal forske på dette. Dette er radiologer med spesiell kompetanse innen KI.

Radiologer er leger med spesialistutdannelse i bildediagnostikk.

Nå har Viken helseforetak fått i oppdrag å hjelpe de andre helseforetakene i landet med å innføre verktøyet.

MS er neste sykdom ut

Bærum sykehus er allerede i gang med å ta i bruk et lignende KI-verktøy for å diagnostisere og følge opp pasienter med multippel sklerose, MS.

– Dette gjelder primært oppfølging av pasienter som allerede har fått diagnosen. Programmet sjekker MR-bilder av hjernen for å se hvordan sykdommen har utviklet seg siden sist.

Dette gjøres vanligvis en gang i året.

– Om de angrepne delene av hjernen har blitt større siden sist, kan det si noe om videre behandling.

Om sykdommen har forverret seg, kan pasienten få en annen bremsemedisin.

Også her vil KI gi en tidsbesparelse, ved at KI analyserer bildene mye raskere enn en radiolog.

Denne artikkelen er skrevet med støtte fra Finansmarkedsfondet, men under full redaksjonell frihet.

Referanse: 

AI og helse - Når skal kunstig intelligens løse utfordringene i helse- og omsorgssektoren? Kåkånomics, Stavanger. 26. oktober 2023.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS