Nylig viste en studie fra NTNU at 13 av 24 testede plastprodukter slapp ut stoffer som hemmer det mannlige kjønnshormonet testosteron, noe som kan påvirke menns fruktbarhet. Men fortsatt er det mange kjemiske stoffer vi omgir oss med i hverdagen som vi ikke vet noe om.
Nylig viste en studie fra NTNU at 13 av 24 testede plastprodukter slapp ut stoffer som hemmer det mannlige kjønnshormonet testosteron, noe som kan påvirke menns fruktbarhet. Men fortsatt er det mange kjemiske stoffer vi omgir oss med i hverdagen som vi ikke vet noe om.

Vi vet svært lite om de kjemiske stoffene vi bruker til daglig, mener forskere

Av de rundt 20.000 registrerte kjemikaliene vi omgir oss med, er det bare forsket skikkelig på 65 av dem. Dette viser en gjennomgang av studier over to tiår.

I dag brukes det kjemikalier både i maten, klærne, lekene og møblene. Og i mye annet som vi omgir oss med i hverdagen.

Et forskningsteam ved Göteborgs universitet og Chalmers tekniska högskola i Sverige mener at det er omtrent 20.000 ulike kjemiske stoffer i omløp.

Og det utvikles stadig nye.

Men hvor giftige disse er for mennesker og miljø vet vi lite om, mener de svenske forskerne.

De har tatt for seg 130.000 vitenskapelige studier gjort på kjemikalier de siste 20 årene. Og de finner ut at det kun er 65 av dem som forskningen har fokusert på. Mange av dem er tungmetaller som det er mye forsket på.

For et stort antall kjemikalier er det ingen eller svært liten kunnskap, finner forskergruppen.

Koblet til helseproblemer

Bruken av ulike kjemiske stoffer blir i stadig større grad koblet til helseproblem som kreft, fedme og infertilitet.

Nylig skrev forskning.no om en studie som viser at stoffer som finnes i gulvbelegg, plastemballasje og kosmetikk øker risikoen for hjertesykdom og tidlig død hos mennesker.

Vi skrev også om at et stoff som finnes i sauser, drikker, desserter og bakevarer kan endre tarmfloraen hos mennesker.

Forskere mener at økningen av mange kroniske sykdommer har skjedd samtidig med at vi har begynt å spise mye prosessert mat.

I tillegg kan kjemiske stoffer forårsake miljøødeleggelser i vann og på land.

Industrien har finansiert studiene

Det er i stor grad bedrifter og ikke forskningsinstitusjoner som har brakt fram den kunnskapen for de stoffene som det er mest forsket på. Dette finner de svenske forskerne i sin gjennomgang.

Og det er stort sett kjemiindustrien som har finansiert studiene.

De finner også at fokuset i forskningen har endret seg i løpet av disse 20 årene.

Både i landbruket og i farmasøytisk industri blir det benyttet mange kjemikalier. Mens interessen for kjemikalier i medisiner har økt betydelig de siste årene, har det blitt færre studier av plantevernmidler.

Trengs mer statlig forskning

Forskningsmiljøene må nå ta sats for å ta igjen forspranget til industrien.

Det mener førsteforfatter av studien, Erik Kristiansson, i en pressemelding fra Chalmers.

Det er viktig at beslutningstakere og forskere blir oppmerksom på problemet. Men det gjelder også de som finansierer forskningen, mener han.

Gode, vitenskapelige studier er viktig for de som jobber i forvaltningen. De er avhengig av denne kunnskapen for å lage reguleringer av kjemikaliene som finnes i miljøet i dag.

Når vi ikke vet hvor giftig disse stoffene vi omgir oss med er, kan vi ikke bedømme risikoen ved dem, sier Kristiansson.

Undersøkte 24 plastprodukter

I den siste tiden har vi blitt mer oppmerksomme på kjemikalier fra plaststoffer.

Nylig viste en forskergruppe fra NTNU og universitetet i Frankfurt at plasten vi omgir oss med, inneholder opptil 20.000 ulike kjemiske forbindelser.

Mange av disse kjemikaliene er giftige under laboratorieforhold.

Foreløpig har forskerne visst lite om hvor skadelig denne plasten er for oss mennesker.

Forskergruppen fra Norge og Tyskland undersøkte derfor 24 vanlige plastprodukter over ti dager. De ønsket å studere om produktene lekket kjemiske stoffer ut i vann under naturlige forhold.

Vannet undersøkte de deretter for kjemikalier og giftighet.

Betennelser og nedsatt fruktbarhet

Studien viste at fra 22 av de 24 plastproduktene lekket det ut stoffer i vannet. Dette var for eksempel sjampoflasker og yoghurtbegre.

Stoffene de lekket, er forbundet med såkalt oksidativt stress i kroppen. De kan gi sykdommer som betennelse, kreft, diabetes, høyt blodtrykk og åreforkalkning.

13 av plastproduktene slapp ut stoffer som hemmer det mannlige kjønnshormonet testosteron, noe som kan påvirke menns fruktbarhet.

Ett av plastproduktene lekket østrogener, noe som kan påvirke fruktbarheten hos kvinner og menn.

– Undersøkelsene våre viser at plastprodukter lekker ut mye mer kjemikalier enn vi tidligere har visst om.

Dette sa forsker Martin Wagner ved Institutt for biologi på NTNU til forskning.no nylig.

Kilde:

Erik Kristiansson, m.fl: Does the scientific knowledge reflect the chemical diversity of environmental pollution? – A twenty-year perspective, Environmental Science & Policy, desember 2021

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS