Tre godt voksne politikere fra demokratenes valg av presidentkandidat i 2020. Senator Elizabeth Warren (73 år i 2022) til venstre, President Joe Biden (79) i midten og senator Bernie Sanders (80) til høyre.
Tre godt voksne politikere fra demokratenes valg av presidentkandidat i 2020. Senator Elizabeth Warren (73 år i 2022) til venstre, President Joe Biden (79) i midten og senator Bernie Sanders (80) til høyre.

Politikere lever lenger enn vanlige folk – og det har de gjort lenge

Britiske forskere har undersøkt 11 vestlige lands politikeres forventede levealder. Helt siden 1940-tallet har politikere kunnet forvente å leve betydelig lenger enn befolkningen de representerer.

Politikere lever lengre liv enn gjennomsnittspersonen, ifølge en ny britisk studie.

Forskere ved Oxford University har undersøkt data på levealder fra 11 land og omtrent 57.000 politikere.

På det mest ekstreme, i USA, lever politikere i snitt syv år lenger enn «vanlige folk», ifølge forskerne.

Norge er ikke blant landene som har blitt undersøkt i denne studien. Tall fra SSB viser imidlertid at trenden absolutt er til stede her også.

Toppledere, mellomledere og politikere lever omtrent tre år lenger enn gjennomsnittsnordmannen ifølge SSB-tall publisert i 2015.

Mange land og mange år

Australia, Østerrike, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, New Zealand, Sveits, Storbritannia og USA var landene Oxford-forskerne undersøkte.

Alle disse landene hadde statistikk de kunne bruke for perioden 1945 til 2014. Noen hadde derimot mer omfattende tall. Frankrike hadde for eksempel statistikk som strakk seg tilbake helt til 1861.

Ved å undersøke så bredt kunne forskerne få en forståelse av forskjeller mellom fortid og nåtid.

For eksempel var det ikke så stor forskjell på politikerne og resten av befolkningen på slutten av 1800-tallet. På 1900-tallet begynte det å bli forskjell på folk.

Fra midten av 1940-tallet ble forskjellen på politikere og vanlige folks forventede levealder tydelig i mange land.

Har det med økonomi å gjøre?

Politikere tjener gjerne godt.

I Norge tjener for eksempel hver stortingsrepresentant like over millionen. Er du i regjeringen er du garantert 1,5 millioner i året, mens statsministeren og stortingspresidenten kompenseres med 1,8 millioner i lønn, ifølge Stortinget.

Derfor er det viktig at forskjellene ble tydelige allerede på 40-tallet, mener forskerne.

Inntektsforskjellene mellom folk i landene de undersøkte ble nemlig ikke nevneverdig store før på 1980-tallet, ifølge forskerne.

De mener altså at det handler om noe annet enn at politikere tjener godt.

Hjerte- og kar-sykdommer

En viktig grunn til at politikere lever lenger nå enn tidligere, er at det finnes gode behandlingstilbud for typen sykdommer som gjerne plager dem, ifølge den nye forskningen.

Når forekomstene og dødeligheten av hjerte- og karsykdommer går ned i samfunnet ellers, slår dette positivt ut for politikere, mener forskerne.

De nevner blant annet president Franklin Roosevelt og statsminister Winston Churchill som begge led av høyt blodtrykk og døde av slag.

Store forskjeller mellom yrker

I Norge er det tydelig at det er avgjørende hva du jobber med om du ønsker å leve lenge.

Det er for eksempel bare menn i hotell og serveringsbransjen som har en forventet levealder under 80 år i Norge i 2022, ifølge tall fra SSB, omtalt i Nettavisen. Motstykket her er kvinnelige lærere, som har en forventet levealder på 88 år.

Fattigdom har noe å si

Forskerne legger til grunn at politikernes økonomi ikke var utslagsgivende. Likevel lever de aller rikeste i Norge lever mye lenger enn de aller fattigste, ifølge Folkehelseinstituttet.

De tok utgangspunkt i norske 40-åringer og kommer fram til at de rikeste kan regne med å leve 14 år lenger enn de fattigste.

Folk med høyere inntekt dør gjerne sjeldnere av hjerte- og kar-sykdommer og kreft, ifølge forskerne ved FHI.

Kilder:

Philip M. Clarke m.fl., The comparative mortality of an elite group in the long run of history: an observational analysis of politicians from 11 countries, European Journal of Epidemiology, 2022

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS