Kvinner lever på nesten alle måter sunnere liv enn menn. Likevel er de sykere. (Illustrasjonsfoto: Halfpoint / Shutterstock / NTB scanpix)

Kvinner er sunnest og sykest

Kvinner lever sunnere enn menn. Likevel har de flere helseproblemer. Hvorfor er det slik?

Kvinner er mer fysisk aktive enn menn. De har også et sunnere kosthold. De er mindre overvektige. De drikker mindre alkohol. De spiser mer frukt, grønnsaker og salat.

Kvinner er dessuten flinkere til å oppsøke helsevesenet.

Kvinner i Norge lever nesten fire år lengre enn menn.

  Kvinner er sykest

  Menn drikker på sin side langt mer sukkerholdige drikker som brus og saft. Og de drikker altså mer alkohol.

  Forskjellen i fysisk aktivitet mellom menn og kvinner blir bare større desto eldre de blir – og ikke til menns fordel.

  Kroppsmasseindeks (BMI) speiler klart forskjellen på menn og kvinners levevaner.

  Norske menn er oftere både overvektige og fete enn det kvinner er.

  På tross av alt dette, svarer altså kvinner oftere enn menn at de har helseproblemer. Lidelsene deres er dessuten mer langvarige. De har også flere symptomer på psykiske plager.

  Kvinners sykefravær fra jobb tredje kvartal i 2017 var på 8,3 prosent. Menns sykefravær samme kvartal var på 4,9 prosent

  Opplysningene er hentet fra den nye publikasjonen «Dette er kvinner og menn i Norge», som er en samling smakebiter fra Statistisk sentralbyrås statistikker nå i 2018. Opplysningen om fravær fra jobb er fra byrået sin sykefraværsstatistikk.

  Menn har flere leveår med god helse

  Både menn og kvinner i Norge lever stadig lenger. Viktigere er det at vi får stadig flere leveår med god helse.

  Her dukker det igjen opp en kjønnsforskjell som går i menns favør. For selv om norske kvinner lever nesten fire år lengre enn norske menn – så lever de færre år med god helse.

  En norsk kvinne kan forvente å få 69 friske år.

  En mann kan forvente å få 72 friske år.

  Kvinner i Norge blir nå i gjennomsnitt om lag 84 år gamle. Menn i Norge blir drøyt 80 år gamle.

  Opplevelsen av egen helse

  Forskjellen i hvordan kvinner og menn opplever sin egen helse er, igjen ifølge SSB, egentlig ikke så stor.

  I alt 81 prosent av alle menn og 78 prosent av alle kvinner svarte i 2015 at helsen deres var god.

  Kvinner oppgir likevel oftere enn menn å ha helseproblemer som begrenser dem i hverdagsaktiviteter.

  Kvinner oppgir også oftere å være rammet av langvarig sykdom. Kvinner har dessuten høyere forekomst av smerter i kroppen. De har mer hodepine og oftere symptomer som hoste, kvalme, fordøyelsesbesvær og svimmelhet enn menn.

  Kvinner oppsøker ikke bare lege, men også tannlege, psykolog og fysioterapeut oftere enn menn.

  I tillegg går de mer til alternative behandlere.

  Dårligere psykisk helse

  Kvinner har også dårligere psykisk helse enn menn.

  Kvinner gir i mye større grad enn menn uttrykk for at de er irritable, aggressive, har søvnproblemer og konsentrasjonsvansker. Alt sammen signaler om dårlig psykisk helse.

  Så noe hyggelig for kvinners del: Flere kvinner enn menn i Norge opplever at livet deres er meningsfullt.

  Kvinner oppgir også at de er mer tilfredse med livet.

  Hva er årsaken?

  Hva ligger bak når norske kvinner er mer syke og får færre friske år enn norske menn?

  Antakelig spiller både biologi og sosiale forhold inn.

  Den mest åpenbare biologiske kjønnsforskjellen på kvinner og menn er at kvinner føder barn. Det kan kanskje bidra til at kvinner er noe mer syke.

  På den annen side er det mulig å peke på sosiale forhold som heller burde gå i kvinners favør. Menn lever liv med langt mer risikoatferd. Menn dør klart oftere i trafikkulykker, drukningsulykker, av forgiftninger og overdoser.

  At menn er dårligere til å oppsøke helsevesenet enn kvinner, burde også gi dem dårligere helse.

  På den annen side: Ettersom kvinner oftere rapporterer ulike helseplager og symptomer, er det jo nokså naturlig at de oppsøker både fastlegen, spesialisthelsetjenesten og alternative behandlere oftere enn menn.

   

  Kilder:

  «Dette er kvinner og menn i Norge», smakebiter fra Statistisk sentralbyrås statistikk, 2018

  SSB sin sykefraværsstatistikk

  Powered by Labrador CMS