Det er ikke økt risiko for dødfødsel eller spedbarnsdød om den gravide bruker legemiddel mot soppinfeksjon.  (Illustrasjonsfoto: Valeria Aksakova, Shutterstock, NTB scanpix)
Det er ikke økt risiko for dødfødsel eller spedbarnsdød om den gravide bruker legemiddel mot soppinfeksjon. (Illustrasjonsfoto: Valeria Aksakova, Shutterstock, NTB scanpix)

Ingen økt risiko for dødfødsel ved bruk av soppmedisin

Bruk av legemiddelet flukonazol hos gravide gir økt risiko for spontanabort. Men det er ingen økt risiko for dødfødsel ved bruk av dette middelet mot underlivssopp, viser en stor svensk-norsk studie.

Slik ble studien gjort

Ved hjelp av svenske og norske helseregistre ble mer enn 10 000 kvinner identifisert, som hadde brukt flukonazol under graviditet. Disse ble sammenlignet med drøyt 100 000 kvinner som ikke brukte middelet. Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister ble brukt.

Dødfødsler: Forskerne fant ut at 2,7 dødfødsler var registrert pr tusen fødsler blant kvinner som hadde brukt legemiddelet i svangerskapet.

Til sammenligning var det 3,6 dødfødsler pr tusen fødsler blant kvinner som ikke hadde brukt flukonazol.

Spedbarnsdødelighet: Forskerne fant ut at 1,2 spedbarn døde innen de fire første ukene etter fødsel pr tusen fødsler blant mødre som hadde brukt medisinen. Tilsvarende var det 1,7 dødfødte pr tusen fødsler blant dem som ikke brukte middelet.  

Vaginal soppinfeksjon er vanlig hos gravide kvinner. Legemidler som tas i skjeden er som regel førstevalget.

Men ved alvorlige symptomer, infeksjoner som kommer tilbake eller når vaginal behandling ikke virker, kan tabletter brukes - vanligvis flukonazol.

Selv om gravide kvinner generelt frarådes å ta flukonazol i tablettform, tyder studier på at omlag en halv prosent av gravide i nordiske land bruker legemiddelet. 

I 2016 påviste en studie basert på danske helseregistre at denne pillen mot sopp kan øke risiko for spontanabort.

Risikoen økte med 48 prosent i forhold til vanlig risiko for spontanabort. Dette førte til at produktinformasjonen om legemiddelet som leger bruker, ble endret.

Ikke økt risiko for spedbarnsdød

Studien, som var basert på danske helseopplysninger, kunne ikke gi et sikkert svar på om flukonazol-tabletter kan gi økt risiko for dødfødsel.

– Derfor ønsket vi å undersøke denne problemstillingen nærmere med norske og svenske data, forteller seniorforsker Kari Furu ved Folkehelseinstituttet til forskning.no.

- Dette er viktige funn, sier seniorforsker Kari Furu ved FHI. (Foto: FHI)
- Dette er viktige funn, sier seniorforsker Kari Furu ved FHI. (Foto: FHI)

Forskere fra Folkehelseinstituttet i Norge har sammen med kolleger ved Karolinska Institutet i Sverige gjennomført en ny studie med dobbelt så mange deltakere som den danske studien fra 2016.

Studien finner ingen sammenheng mellom behandling med sopplegemiddelet flukonazol og økt risiko for verken dødfødsel eller spedbarnsdød. Studien er publisert i tidsskriftet JAMA denne uken.

–  Dette er viktige funn, sier Furu.

Mer utbredt i USA

Vanlig dose er 150 mg eller 300 mg pr gang. De fant ingen forskjell på utfall avhengig av legemiddeldosene.

Resultatene var like for doser på 30 mg eller mindre og for mer enn 300 mg, skriver forskerne. 

Men de understreker at det var få graviditeter som ble utsatt for høyere doser enn 300 mg. 

Studier viser at mellom 0,5 og 4 prosent av gravide kvinner bruker dette legemiddelet. De laveste tallene er rapportert fra nordiske land og de høyeste fra USA.

–  Men selv om vi frifinner legemiddelet fra å gi risiko for dødfødsel og spedbarnsdødelighet, må man også vurdere andre potensielle risikoer med flukonazol når funnene skal tolkes. Misdannelser hos barnet kan være en annen risiko.

Det er fortsatt behov for mer forskning for å veilede om klinisk praksis og anbefalinger til klinikere og gravide kvinner, understreker Furu.

Bør påvise om det er sopp eller bakterier 

Soppinfeksjon gir ikke vond lukt, men kløe og svie samt utflod som minner om cottage cheese.

For å unngå overbehandling er det viktig å påvise soppen mikroskopisk og eventuelt ved dyrkning ved gjentatte infeksjoner. Det er fordi man da kan bestemme arten og om den eventuelt er resistent.

Pasienten må også utredes for predisponerende faktorer som uoppdaget diabetes eller annen grunnsykdom, ifølge Legevakthåndboken.

–  Er det ikke best å bare unngå legemiddelet helt?

– Jo, det er det beste. Men ved alvorlig soppinfeksjon må behandlende lege og den gravide vurdere hva som kan hjelpe. Derfor kan denne studien være nyttig kunnskap, mener Furu.

Infeksjon i skjeden kan også skyldes bakterier. Da er utfloden illeluktende. Bakterieinfeksjon i skjeden tidlig i svangerskapet er antakelig assosiert med økt risiko for sen abort og tidlig fødsel, ifølge Legevakthåndboken.

Referanse:

B. Pasternak, Kari Furu mf: Oral Fluconazole in Pregnanzy and Risk of Stillbirth and Neonathal Death. Sammendrag. JAMA, 12. juni 2018

Powered by Labrador CMS