Kan moderne gatebelysning være skadelig for mennesker? (Foto: Knut Fjeldstad, NTB scanpix)

Miljøvennlig lys er kanskje ikke så miljøvennlig likevel

LED-lamper i gatelys skulle spare miljøet. Men svensk forsker advarer om at vi vet lite om hvordan lyset påvirker oss og naturen.

Med LED-lamper bruker vi mindre energi. Slik sett kan de være bedre for naturen enn gamle typer lyspærer. I tillegg sparer vi penger.

Gatelys er tent store deler av døgnet, og kan sørge for betydelige strømutgifter. Mange har derfor gått over til å bruke LED – lysdioder – i gatebelysningen.

Men lampene kan også inneholde miljøfarlige metaller.

– Det er viktig å ha kunnskap om lampenes levetid, og om materialet kan gjenvinnes, sier Annika Jägerbrand, forsker ved det svenske Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), i en pressemelding.

VTI har kartlagt LED-lysets effekt på miljøet, på oppdrag fra Statens energimyndighet i Sverige.

Lysforurensning

VTI-forskeren har gått gjennom publisert forskning om utendørs bruk av LED, som står for «light emitting diodes». Hun har også sett på virkningen av andre typer SSL, «solid state lighting».

Hun fant at selv om de energibesparende lampene for eksempel gir mindre CO2-utslipp, kan de være skadelige på andre måter. Det unaturlige lyset kan forstyrre omgivelsene. Lysforurensning er et problem for dyr, kunstig lys kan forstyrre naturlige døgnrytmer og påvirke både reproduksjon og dødelighet.

Men det er svært få studier som har sett spesielt på LED-lyskilder. Ofte er det ikke oppgitt hvilken type lyskilde forskerne har studert.

Uklart om det er mer skadelig

Lyset utendørs påvirker i hvert fall nattaktive dyr som insekter og flaggermus, og LED-lyset kan muligens øke den påvirkningen, mener Jägerbrand.

Men Jägerbrand påpeker at det er gjort lite forskning på effektene av LED-lyset på dyr og mennesker.

– Det er gjort så lite forskning at man bør være forsiktig, sier hun.

– Vi vet at mennesker påvirkes av lysdiode-lyset, men ikke hvor mye, og om belysning utendørs kan påvirke menneskers helse.

Skjermlys forstyrrer

Det blå LED-lyset kan være uheldig når vi skal sove. Men om gatelyset påvirker døgnrytmen vår, er uklart. Vi kan jo dra ned rullgardinen og stenge lyset ute.

Det er ingen grunn til å tro at SSL har mer negativ effekt enn andre lystyper, konkluderte én studie. Samtidig kan økt bruk av LED/SSL bidra til at den totale lyseksponeringen blir enda større.

Dimmere gir mindre lysforurensning

Forskningsgjennomgangen er tenkt å gi en oversikt over økologiske, økonomiske og sosiale faktorer av utendørslys med SSL.

Målet er at myndigheter og forbrukere skal kunne veie nytte og mulige skadevirkninger av lystypene opp mot hverandre, før de bestemmer seg for å kjøpe. Da trengs det mer forskning på virkningen av de ulike lystypene.

Det finnes tiltak som kan minske farene for uheldige konsekvenser.

For eksempel kan det å dimme lysene om natten redusere lysforurensning og energikostnader med så mye som 40 prosent, har noen forskere funnet.

Referanse:

Annika K. Jägerbrand: New Framework of Sustainable Indicators for Outdoor LED (Light Emitting Diodes) Lighting and SSL (Solid State Lighting). Sustainability 7(1) 2015.

Powered by Labrador CMS