Statsråden i mørkeblå frakk, hvit skjorte og vinrødt slips, med en oransje mursteinsvegg bak.
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier regjeringen jobber med å bestemme hvilke områder som skal meldes inn som bevarte, i tråd med de kravene naturavtalen stiller.

Norge feilrapporterer om havvern, ifølge forskere

44 prosent av Norges marine områder er rapportert inn til Stortinget som bevart natur, men forskere finner at det egentlig bare er 0,1 prosent.

Norge har gjennom naturavtalen forpliktet seg til et mål om å bevare 30 prosent av havområdene globalt. Naturavtalen er en internasjonal avtale som handler om å redde og bevare natur- og biomangfoldet i verden. 

Norge har sluttet seg til avtalen, men er langt unna å oppfylle målene, skriver NRK.

Det er store avvik mellom andelen havområder som er meldt bevarte og andelen som faktisk oppfyller avtalens kriterier. Det viser en ny rapport utarbeidet av forskere ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Sørøst-Norge på bestilling fra Naturvernforbundet.

Bare 0,1 prosent

Naturavtalen omfatter to kriterier for å registrere bevart natur; vern og andre effektive arealbaserte bevaringstiltak.

– Det har blitt rapportert til Stortinget at rundt 44 prosent av Norges marine områder faller innenfor disse kriteriene, men vi finner at det er 0,1 prosent, sier forsker ved NTNU Glenn John Dunshea.

Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) har fått rapporten på sitt bord og sier regjeringen nå jobber grundig og skikkelig med hvilke områder som skal meldes inn til FN for å nå målet om 30 prosent. Det skal være klart i oktober, når FN holder sitt neste naturtoppmøte i Colombia.

– Vi tar denne forskningsrapporten som et innspill i det arbeidet. Og så skal vi komme tilbake til hva vi skal melde inn i forbindelse med handlingsplanen for natur som vi skal legge fram til høsten, sier han.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS