Det ble fisket over 300 000 hummer langs norskekysten i fjor. Bestanden er rekordlav, men det er vanskelig å øke bestanden fordi det ikke er et tak på hvor mange som kan delta i fisket, mener Havforskningsinstituttet. (Arkivfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix)

Over 322 000 hummer fisket i fjor

Det ble fisket over 322 000 hummer langs norskekysten i 2018, viser den første totalberegningen fra Havforskningsinstituttet.

Totalt ble det fisket 322 700 hummer av både fritids- og yrkesfiskere under hummerfiske i fjor.

Dette er første gangen den totale, norske hummerfangsten har blitt beregnet.

– Vi har ingen gode metoder for å beregne hvor mye hummer det er langs kysten, men vi vet at bestanden er historisk lav, sier havforsker Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet.

For å se trender i bestanden har forskere brukt fangsttall fra et utvalg yrkesfiskere gjennom 90 år. Tallene viser at man måtte trekke fem teiner for å få én hummer på 1950-tallet, mens man i dag må trekke 12 teiner for å få samme resultat. Dette er til tross for at utstyret har blitt bedre.

Havforskningsinstituttet rådet myndighetene til å redusere fisketrykket i 2016. Det vanskelig å gjenoppbygge bestanden fordi det ikke er et tak på hvor mange som kan delta i hummerfisket, mener Kleiven.

Hummerfiskesesongen er relativt kort og varer fra 1. oktober til og med 30. november. Dette gjelder for et område som strekker seg fra grensen mot Sverige og til Møre og Romsdal. Sesongen varer én måned lenger i områdene fra Møre og Romsdal og nordover.

Powered by Labrador CMS