Den største trusselen mot nordlige tarebestander er nedbeiting fra kråkeboller, ifølge en ny rapport.
Den største trusselen mot nordlige tarebestander er nedbeiting fra kråkeboller, ifølge en ny rapport.

Tareskogene i tilbakegang – dette er en av truslene

Marine naturtyper tar opp like mye klimagasser som naturtyper på land. Områder i havet står overfor trusler som påvirker karbonlagringen, viser en ny rapport.

– I Norge tar skogen opp store mengder klimagasser fra atmosfæren og bidrar til karbonlagre på land. Marine naturtyper tar også opp og lagrer mye karbon. De er derfor viktige for livet i havet og for regulering av klimaet på kloden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Niva har, på vegne av Miljødirektoratet, laget to rapporter om karbonlagring i marine naturtyper i Norge.

Kråkeboller største trussel

Rapportene gir blant annet kunnskap om hvilke områder og naturtyper som er viktige for langtidslagring av karbon. De handler også om sårbarhet fra menneskelige inngrep.

Ifølge rapportene har tareskogene hatt sterk tilbakegang.

I Sør-Norge skyldes nedgangen hovedsakelig økt mengde næringssalter i kombinasjon med klimaendringer.

Den største trusselen mot nordlige tarebestander er nedbeiting fra kråkeboller.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS