Ledere med narsissistiske trekk kjører sin egen agenda uten å ta hensyn til folk rundt seg. (Foto: Microstock)

Sjefer som elsker seg selv mest

Narsissister søker gjerne lederjobber. De gjør det bra i intervjuer, og blir lettere valgt.

Når organisasjoner skal rekruttere nye ledere, vil de typisk jakte på søkere som er handlekraftige, som er i stand til å ta tøffe beslutninger, har selvtillit og som vil være sterke i forhandlingssituasjoner.

Dette er noen av de egenskapene som kjennetegner effektive ledere.

De samme egenskapene kan vi også finne hos mennesker som dyrker seg selv, altså narsissistene. Men de vil vi helst ikke ha som ledere. 

Kjører egen agenda

Personer med narsissistiske personlighetsforstyrrelser er opptatt av dominans, status, anerkjennelse, makt og beundring. De går ikke av veien for å bruke andre for å nå sine mål.

- Ledere med høy score på narsissistiske trekk, mangler evnen til å relatere seg til andre. De kjører sin egen agenda uten å ta hensyn til folk rundt seg, sier doktorgradsstipendiat Christian Enger Gimsø ved Handelshøyskolen BI.

Som ledere vil disse fungere dårlig.

Men fordi de er opptatt av makt og status, vil personer med narsissistiske personlighetsforstyrrelser typisk søke seg til lederstillinger.

Organisasjoner vurderer kandidatens lederpotensiale gjennom rekrutteringsmetoder som jobbintervjuer og sjekk av kandidatens CV.

Spørsmålet er da hvor gode de er til å velge de riktige søkerne med effektive lederegenskaper. Og hvor gode er de til å velge bort selvdyrkerne?

Selvdyrkerne kom styrket ut

Gimsø har undersøkt hvordan kandidater med narsissistiske trekk blir vurdert i rekrutteringsprosessen.

Han ønsket å få svar på om de blir vurdert positivt for sitt lederpotensial og om de i så fall også ble vurdert som mer egnet enn søkere med lav grad av narsissistiske trekk.

Gimsø har gjennomført en studie blant 3200 søkere ved tre ulike opptak til befalsskolene i Norge. Forsvarets befalsskoler tilbyr en anerkjent lederutdanning, som har utviklet mange kandidater til lederposisjoner i det norske samfunnet.

De som søker opptak ved en befalsskole, må gjennom et strukturert og standardisert jobbintervju. Intervjuet tar for seg både objektive kriterier og vurderer kandidatens lederpotensial. Deltakerne i studien tok en personlighetstest som blant annet måler narsissistiske personlighetstrekk.

Studien viser at det er en positiv sammenheng mellom hvilke skår kandidaten fikk på målingen av narsissistiske trekk i personlighetstesten og hvordan han eller hun ble vurdert i jobbintervjuet.

Selvdyrkerne kom styrket ut av opptaksintervjuet. Studien viser også en sammenheng mellom resultatet av personlighetstesten og om søkeren ble tatt opp eller ikke som befalselev.

Narsissistene gjorde det ikke bare bedre på opptaksintervjuet, de ble også tatt opp som ledertalenter.

Lederegenskaper er det avgjørende

Gimsø gjennomførte en oppfølgende studie for å avdekke hvilken del av intervjuet som er mest sårbart overfor kandidatens narsissistiske personlighetstrekk.

I de deler av intervjuet som handler om objektive kriterier relatert til kandidaten og kandidatens CV, er det ingen sammenheng mellom intervjuvurderingene og graden av narsissisme.

Det er når intervjuet handler om å vurdere kandidatens lederpotensial at de med høy grad av narsissistiske trekk, styrker sine muligheter til å bli valgt.

Gimsø understreker at de påviste statistiske sammenhengene ikke er veldig sterke. Men funnene er konsistente både over tid og på tvers av utvalg.

- Studien indikerer at kandidater med høy grad av narsissistiske trekk gjør det bedre i opptaksintervjuet enn de med lav grad av narsissisme. De har også en større sannsynlighet for å bli tatt opp, fremholder organisasjonsforskeren.

Let etter egenskaper du ikke vil ha

Gimsø mener det blant annet er viktig å sjekke referanser grundig for å skille mellom de gode, effektive ledertalentene og søkere som er mest opptatt av seg selv. 

Han påpeker at det er viktig å behandle søkerne mest mulig likt, at intervjuet bør være godt strukturert og at man bruker flere verktøy for å vurdere kandidatene. 

- Arbeidsgivere bør ikke bare se etter egenskaper de ønsker seg. Se også etter egenskaper du absolutt ikke vil ha, for eksempel mørke personlighetstrekk. Og sjekk referanser. Ikke nøy deg med overordnede, men hør også med sideordnede og underordnede. De kan ha et helt annet bilde, påpeker Gimsø. 

Referanse:

Christian Enger Gimsø: Narcissus and Leadership Potential - The measurement and implications of narcissism in leadership selection processes. Series of Dissertation 4/2014, BI Norwegian Business School.

Powered by Labrador CMS