Oppdagelsen av genet ARRDC5 gjør at forskere tror en p-pille for menn kan være mulig.
Oppdagelsen av genet ARRDC5 gjør at forskere tror en p-pille for menn kan være mulig.

Denne oppdagelsen kan bidra til utvikling av p-pille for menn

En gruppe forskere har identifisert et gen i pattedyrs testikkelvev som er viktig for sædproduksjonen. Blokkering av proteinet som dette genet koder, kan føre til midlertidig infertilitet, mener de.

I mange år har det blitt hevdet fra forskjellige hold at p-pillen for menn er på vei.

I 2005 skrev professor Trine B. Haugen i en kronikk i Aftenposten at hun håpet at det ville være like selvfølgelig for mannen som for kvinnen å bruke et medikamentelt prevensjonsmiddel innen det neste tiåret. I dag, 18 år senere, finnes fortsatt ikke et slikt produkt på markedet.

Mangel på genet fører til infertilitet

Genet, som ble studert av en gruppe forskere ved Washington State University i USA, kalles ARRDC5. Genet er funnet hos flere pattedyrarter. Proteinet som genet koder, finnes kun i testikkelvev.

Studiens resultater tyder på at genet koder et protein som er nødvendig for normal sædproduksjon.

Sæd består av spermier og sædvæske. Mangel på ARRDC5 innebærer en reduksjon i mengden spermier som blir produsert.

I tillegg har de spermiene som blir produsert, redusert mobilitet og er deformerte. Dette fører til infertilitet, fordi spermiene ikke blir i stand til å befrukte eggceller.

Brukte CRISPR

For å undersøke hvilken rolle ARRDC5 spiller i spermieproduksjonen, brukte forskerne CRISPR-teknologi til å deaktivere dette genet i mus.

På denne måten fant de ut at genet spiller en viktig rolle i mannlig fertilitet. I tillegg så de at deaktivering av genet ikke førte til noen andre negative konsekvenser for musene.

Kan ta tid

Selv om funnene viser tydelig at genet er viktig for produksjon og modning av sædceller, gjenstår det å finne ut hvordan proteinet som genet koder for, fungerer i disse prosessene.

Når forskerne har forstått det, kan de starte arbeidet med å finne et medikament som kan blokkere eller hemme proteinet.

Det kan ta tid, ifølge Trine B. Haugen. Hun er professor ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag på OsloMet og leder av forskningsgruppen Reproduktiv helse hos menn.

– Den veien er litt kronglete, fordi medikamentet må gjennom ulike kliniske utprøvinger hvor det testes ut på mennesker. Og før det kommer så langt, er det ofte dyreforsøk som skal gjennomføres, sier Haugen til forskning.no.

– Man skal være ganske sikker på at det ikke har noen skadelige effekter - og ikke minst at virkningen er reversibel, altså at den oppheves når medikamentet ikke brukes lenger.

Hormonell prevensjon kan gi problemer

Forskerne bak studien hevder i en pressemelding at det ikke vil kreve hormonell forstyrrelse å blokkere dette genet.

Tidligere forskning på p-piller for menn har gått ut på å forsøke å blokkere virkningen av hormonet testosteron. Dette hormonet stimulerer produksjonen av sædceller.

Det kan imidlertid føre til ulike bivirkninger å senke testosteronnivået. Det skriver nhi.no. Disse bivirkningene kan unngås ved å gi en syntetisk form for testosteron sammen med et annet hormon kalt progesteron. Ulempen med denne metoden er at enkelte menn fortsetter å produsere nok spermier til å gjøre kvinnen gravid.

Trine B. Haugen forteller at det også er et mulig problem med hormonell prevensjon for menn at det kan virke forskjellig i befolkninger med ulik etnisitet. Hun forklarer at det ble testet ut et hormonpreparat i Asia som hadde få bivirkninger og god effekt på menn der.

Men da medikamentet ble testet på menn med europeisk opphav, hadde det langt dårligere effekt. Dette var fordi det er genetiske variasjoner mellom menn med opphav fra Asia og Europa.

Godt grunnlag for utvikling av p-pille

Haugen forteller at oppdagelsen av rollen til gener som ARRDC5, som koder proteiner som er viktige i sædproduksjonen og som kun finnes i testikkelvev, gir et godt grunnlag for å utvikle ikke-hormonelle p-piller for menn.

Det at genet bare finnes i testikkelvev, betyr at det er mindre sannsynlig at medikamenter rettet mot proteinet dette genet koder, påvirker andre prosesser i kroppen.

Om forskernes funn faktisk bidrar til utviklingen av en p-pille for menn eller ikke, kan avhenge av flere faktorer.

Det har tidligere blitt gjort lignende oppdagelser, hvor forskere tror de kan være på vei mot å utvikle en p-pille for menn. Haugen forteller at norske forskere tidligere har oppdaget proteiner som kun uttrykkes i spermier eller i forstadier til disse.

Årsakene til at p-pillen for menn fortsatt ikke har blitt noe av, er flere.

– Noe av dette skyldes nok mangel på finansiering og at det er en lang og krevende prosess å finne medikamenter som kan blokkere proteinets funksjon på en god og trygg måte. I tillegg er det generelt liten interesse for forskning på hva som kan regulere mannens fertilitet, sier Trine B. Haugen.

Hun forklarer at flere av studiene som tidligere har gjort lignende oppdagelser, kommer fra grunnforskningsmiljøer, ikke fra legemiddelfirmaer. Det betyr at forskerne selv må finne investorer som er interesserte i å finansiere prosjektet.

– Det kan være en tung vei å gå, sier Haugen.

Kan bedre forståelsen av infertilitet

I tillegg til å være et steg på veien mot utvikling av en p-pille for menn, så mener forskerne at funnene om ARRDC5 kan bidra til bedre forståelse av infertilitet hos menn.

– Tror du dette kan fungere som en motivasjon for å forske mer på feltet?

– Ja, det tror jeg, bekrefter Haugen.

Hun forklarer at mye av forskningen på mannlig fertilitet så langt har gått ut på å prøve å forstå årsakene til infertilitet. Mange menn opplever uforklarlig infertilitet, og her kan hittil ukjente genetiske årsaker ligge bak.

– Hvis vi kan forstå hva slags rolle disse genene har for spermiefunksjonen, så kan kunnskapen brukes «begge veier», sier Haugen.

Hun mener det ville vært en ideell situasjon å jobbe i to parallelle løp, hvor det ble satt av penger til å forske på både utvikling av medikamentell prevensjon og på årsaker til og behandling av infertilitet.

Referanse:

Giasetti, Mariana I. mfl.: ARRDC5 expression is conserved in mammalian testes and required for normal sperm morphogenesis (2023)

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Rettet 05.05.23 kl. 12.09: Det sto opprinnelig at genet ikke er oppdaget noe annet sted i kroppen enn i testikkelvevet. Dette er rettet til at proteinet som genet koder, kun finnes i testikkelvev.

Powered by Labrador CMS