Måledata fra Skutshorn kommer nå direkte inn til NVE og skal sjekkes daglig av vakthavende geolog. Fjellpartiet er i Vang kommune i Valdres. NVE frykter at et skred vil danne en farlig flodbølge i vannet Vangsmjøse.
Måledata fra Skutshorn kommer nå direkte inn til NVE og skal sjekkes daglig av vakthavende geolog. Fjellpartiet er i Vang kommune i Valdres. NVE frykter at et skred vil danne en farlig flodbølge i vannet Vangsmjøse.

Nå overvåkes Skutshorn i Valdres døgnet rundt – frykt for flodbølge

I fjor sommer ble det bestemt at fjellpartiet Skutshorn skal overvåkes hele døgnet. Nå starter overvåkingen. NVE frykter at et skred vil gi en farlig flodbølge i Vangsmjøse. 

En slik flodbølge kan ramme bebyggelsen langs vannet.

Gjennom hele fjoråret jobbet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med å montere instrumenter for å få kontinuerlige bevegelsesdata fra fjellpartiet Skutshorn.

– Vi har testkjørt systemet gjennom vinteren. Alt fungerer som det skal, så nå er vi klare til formelt å gå over til kontinuerlig overvåking av fjellet, sier geolog Kjetil Indrevær i en pressemelding fra NVE.

Landingsplass

Oppe i fjellet er det etablert en egen landingsplattform for helikopter. Det er også strømforsyning, kommunikasjon, GPS-er og en såkalt totalstasjon som måler mot rundt 20 prismer i det ustabile fjellpartiet med millimeterpresisjon.

I tillegg ble det satt opp satellittreflektorer i 2019.

Måledataene fra Skutshorn sjekkes daglig av vakthavende geolog hos NVE.

– Hvis bevegelsene på Skutshorn øker, gjør instrumenteringen at vi vil fange opp dette i en veldig tidlig fase. Det gjør at befolkningen vil bli varslet i god tid, sannsynligvis mange uker eller måneder før et større skred går, sier Indrevær.

Ti fjell overvåkes

Til sommeren skal det gjøres enda mer arbeid for å utvide områdene som overvåkes. Ut fra erfaringene med akkurat dette fjellet vil det bli gjort forbedringer av målingene underveis.

Skutshorn er nå ett av ti ustabile fjellområder rundt om i landet som overvåkes kontinuerlig. Tre av dem ligger i Kåfjord i Troms, tre i Vestland fylke og tre i Møre og Romsdal. Best kjent av disse er fjellpartiet Mannen. Ett parti raste ut i 2019, men risikoen for skred regnes fortsatt som høy.

Tussafoten i Øvre Eidfjord i Hardanger beveger seg opp mot åtte centimeter per år og har et volum på opptil 13 millioner kubikkmeter. Store deler av tettstedet kan rammes direkte av et skred fra fjellet, i tillegg til at en flodbølge kan dannes i Eidfjordvatnet.

Overvåkingssystemet tilpasses ifølge NVE hvert enkelt fjellparti basert på en samfunnsøkonomisk nytte/kost-vurdering.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS