Teknologien som partikkelfysikk-organisasjonen CERN utvikler for sin nye partikkelakselerator CLIC, kan være med på å redde liv.

CERN-teknologi kan skyte kreftsvulster med ekstremt kraftig stråle

Forskere ved CERN har gått sammen med et sveitsisk sykehus for å lage kreftbehandling.

Det hele handler om såkalt flash-stråleterapi.

Dette er strålebehandling hvor pasienten mottar én stor dose med stråling i løpet av brøkdelen av et sekund, i stedet for å fordele strålingen ut over mange doser over flere uker.

Dyrestudier, og et par forsøk med mennesker, har vist at dette faktisk gir mange færre bivirkninger.

En av utfordringene ved denne nye teknikken har imidlertid vært å levere stråling med høy nok energi over kort nok tid. Maskinen som hittil er konstruert – med navnet Flashknife – har bare kunnet lage stråling som trenger tre centimeter inn i kroppen.

Dette betyr at flash-behandling bare kan brukes på overfladiske svulster.

Men nå kan dette problemet være løst, ifølge representanter fra partikkelfysikk-organisasjonen CERN, universitetssykehuset i Lausanne (CHUV) og Theryq, et selskap som lager medisinsk utstyr.

Kan nå dype svulster

På en pressekonferanse i Lausanne i Sveits presenterte forskere fredag prototypen til en maskin som er 10 til 20 ganger kraftigere enn Flashknife. Den skal lage stråler av elektroner med svært høy energi.

Med en slik stråle er det mulig å behandle dype kreftsvulster som ligger opptil 20 centimeter inne i kroppen, sa professor Jean Bourhis, leder for programmet for stråleterapi ved CHUV.

Sykehuset skal nå bygge en bygning for den nye maskinen, som skal være klar til bruk innen to år. Da begynner de første kliniske studiene der behandlingen skal testes ut på pasienter.

– Dette er spennende nyheter, selv om det ikke er helt uventet, sier Camilla Hanquist Stokkevåg, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og forsker ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk på Haukeland universitetssjukehus.

– Dette er jo et prosjekt de har jobbet med en stund.

Camilla Hanquist Stokkevåg, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og forsker ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk på Haukeland universitetssjukehus.

Overføring av teknologi

Stokkevåg mener den nye maskinen er et flott eksempel på teknologioverføring.

Helt sentralt i utviklingen står altså partikkelfysikk-organisasjonen CERN. De jobber i utgangspunktet med grunnforskning innen fysikken.

Forskerne ved CERN bruker enorme partikkelakseleratorer for å krasje ørsmå partikler sammen og dermed lære mer om de grunnleggende byggesteinene i verden.

Forskere og ingeniører ved CERN jobber kontinuerlig med å utvikle ny og bedre teknologi for å akselerere partikler. Et av prosjektene de jobber med, er den framtidige Compact Linear Collider (CLIC), hvor målet er å raskt gi elektroner stor energi.

Det er nettopp denne teknologien forskerne ved CERN nå bruker til å lage prototypen på flash-maskinen som skal levere elektronstråler med høy energi, men samtidig være liten nok til å passe i et sykehus.

Elektroner og protoner

Etter hvert skal selskapet Theryq utvikle produktet videre til en mer standardisert maskin som kan selges til sykehus. Om dette blir utstyr mange sykehus etter hvert vil skaffe seg, gjenstår selvfølgelig å se.

Mye avhenger av resultatene fra de kliniske studiene som skal settes i gang så snart prototypen er installert ved CHUV.

Stokkevåg mener uansett at maskinen som ble presentert representerer et godt skritt framover for flash-stråleterapi med elektroner.

Men selv er hun kanskje enda mer spent på utvikling av maskiner som leverer stråler av protoner i stedet for elektroner. Stokkevåg er involvert i byggingen av et nytt protonbehandlingssenter i Bergen og mener at det kan være veldig interessant å kombinere protonterapi og flash-teknologi.

– Potensialet er kanskje enda større med proton-flash, siden protoner i utgangspunktet vil levere stråledosen mer avgrenset, sier hun.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS