Irlands første havørntrillinger – født av norske foreldre. Det er sjeldent med tre havørnunger i ett kull, selv i Norge.

Rekordmange norske havørn eksporteres til Europa

Norske myndigheter eksporterte i sommer rekordmange havørn-unger fra Trøndelagskysten. I Irland, Spania og Skottland klekker de ut nye, levedyktige bestander.

Norge har Europas største hekkebestand av havørn.

Nå er bestanden vår så livskraftig og stor at vi kan hjelpe andre land som ønsker arten tilbake i naturen.

I sommer har forskerne sendt rekordmange havørn-unger til utlandet.

Ny rekord i havørn-eksport

I alt er 35 unger sendt ut denne sommeren.

– Vi har sendt 16 fugleunger til Irland og 19 til Spania, forteller Duncan Halley ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til forskning.no.

Dette er det største antallet så langt i prosjektet.

– Det har vært travelt og ekstra krevende fordi vi måtte isolere alle fuglene på grunn av risikoen for fugleinfluensa. Men alle testet negativt i Norge før eksport, sier Halley.

– Vi har sendt 16 fugleunger til Irland og 19 til Spania, forteller Duncan Halley ved NINA.

Frøya et av de beste områdene

Fugleungene er hentet fra reir langs kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal. Særlig fra Frøya, Hitra og Flatanger har vi hentet mange fugleunger.

– Frøya er et av våre beste områder, sier Halley.

Årsaken er at de fleste ørnene her klekker på bakken i stedet for på klipper og i høye trær. Dermed blir fuglene enklere å få tak i, forklarer han.

Det er tidkrevende å finne mulige reir. Det er fordi det må være minst to egg i reiret før de tar en unge.

– Vi har vel undersøkt omtrent 200 reir for å finne nok unger, sier Halley.

Avhengig av frivillige

Fugleungene er mellom seks og ni uker når de blir tatt fra reiret. Det er ideell alder.

– Da er de så store at de kan ta til seg mat selv, samtidig som de ikke kan fly ennå, forklarer Halley.

Forskerne får bistand fra frivillige som vet hvor reirene er.

– Vi er avhengige og veldig takknemlig for hjelpen vi får av de frivillige som har bistått oss, understreker Halley.

Fugleungene er i karantene i bur i 40 dager før de slippes ut i naturen. Da er alle tester tatt.

Fra 2007 til 2011 ble 100 havørnunger hentet fra reir langs Trøndelagskysten og fløyet til en ny tilværelse på Irland.

Høytidelig frislipp

Neste uke, den 9. august blir det et høytidelig utslipp av havørnunger i Irland. Den norske ambassadøren vil også delta.

I starten blir de matet i nærheten av der de ble sluppet, for å sikre at de overlever.

Eksporten til Irland har vært en suksess.

– Der er det om lag ti hekkende ørnepar nå, som opprinnelig er fra Norge og over 40 unger som har flydd fra reir i Irland, sier Halley.

Havørnen blir kjønnsmoden først når den er fem år, så det tar tid å bygge opp en levedyktig bestand.

Suksess i Skottland

I Skottland har norske havørner virkelig fått fotfeste.

– Der er det nå en veldig rask vekst, sier Halley.

170 hekkende par er etterkommere av norske ørner. Veksten i bestanden indikerer at det vil være cirka 900 par i Skottland innen 2040.

– Hvert par har i snitt 0,67 overlevende unger, som er helt på snittet av normalen i Norge, sier han.

Etter planen skal 50 norske havørn sendes til Irland over en femårsperiode som startet i 2020.

Norsk havørn har også bygget opp og styrket bestandene av havørn i Skottland og Spania.

Havørnunger fra Trøndelag sendes med charterfly

Havørn var truet også i norsk natur for noen tiår siden. Men bestanden tok seg kraftig opp som følge av fredningen i 1968.

Andre europeiske land har somlet mer med å frede sin ørn.

I fjor sommer ble ti fugleunger fanget inn i Trøndelag og sendt med fly over Nordsjøen, opplyser direktoratet.

Ungene var mellom sju og ti uker gamle.

Etter planen skal 50 norske havørn sendes til Irland over en femårsperiode som startet i 2020.

Norsk ørnepar fikk trillinger

Der slutter de seg til en bestand bygget opp av slektninger som ankom øya for over ti år siden.

Fugleungene blir utstyrt med en sporingsmekanisme, så forskerne ser hvor de flytter seg.

I fjor ble det klekket trillinger i Irland av et norsk ørnepar, opplyser NINA.

Det er sjelden med tre havørnunger i ett kull, selv i Norge.

Sendte over 100 ørner ut i Europa

Havørnprosjektet startet etter irsk initiativ i 2007. Målet var å gjeninnføre en levedyktig havørnbestand.

Fra 2007 til 2011 ble 100 havørnunger hentet fra reir langs Trøndelagskysten og fløyet til en ny tilværelse på Irland.

I 2020 startet et påfyllingsprosjekt. Femti nye ungfugler skal gi et etterlengtet tilskudd til den irske bestanden over en femårsperiode.

Så langt har dette prosjektet vært en suksess, ifølge NINA.

Arbeidet er et samarbeid mellom grunneiere, NINA og Miljødirektoratet.

Truer ikke vår bestand

Eksporten truer på ingen måte vår egen bestand av havørn, understreker Miljødirektoratet.

Men arbeidet er tidkrevende. Ungene tas fra reir som har to eller flere egg. Bare ett av fem ørnepar får mer enn én unge per år.

Historien om havørn i Norge viser at det nytter å gjøre tiltak for artsmangfoldet.

– Det er svært gledelig at vi har snudd fra en truet bestand til å kunne eksportere et overskudd av unger for å bringe havørna tilbake i land hvor den ble utryddet, uttalte Hambro til NTB.

Havørn ble drept av bønder

Men de første havørn-ungene som ble sendt til Irland i 2007 ble ikke så godt mottatt.

Mange strøk med fordi det ble lagt ut forgiftet åte.

Sauebønder var bekymret for lammene sine. Det ble holdt folkemøter og demonstrasjoner.

Siden den gang har direktoratet jobbet bevisst for å bedre forholdet mellom rovfugl og bønder.

Bønder overvåker

Bøndenes syn på rovfuglene har endret seg, ifølge den irske nisjeavisen Agriland.

Etter 2015 er det ikke påvist forgiftning.

Ved hjelp av sporingsenhetene blir bønder informert av forskerne om fuglene slår seg ned i nærheten, opplyser NINA.

Nå bidrar bønder til prosjektet ved å overvåke fugler og reder.

Til Skottland fra Nordland

Skottland startet arbeidet allerede på 1970-tallet. I dag hekker 150 par her.

Fuglene kom først fra Bodø-området og senere fra Sunnmøre.

Denne bestanden er nå så stor at etterkommere av norske fugler brukes i Englands første gjeninnføring på Isle of Wight på sørkysten.

Spania startet i fjor

Norsk havørn er også grunnstammen for en ny bestand i Spania. Nærmere bestemt på Atlanterhavets kyst nord på landet.

Prosjektets startet i 2021, og du kan følge prosjektet på Facebook-siden Proyecto Pigargo.

Det er planlagt å slippe ut 20 fugler i år og flere etter det. På sikt skal norsk havørn gjenerobre hele Atlanterhavskysten ned til Gibraltar.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilder: NTB, Nationen og NINA

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS