Sidensvans. (Foto: Martin Mecnarowski, Creative Commons)
Sidensvans. (Foto: Martin Mecnarowski, Creative Commons)

Ukas art: Sidensvans – gjest fra den russiske taigaen

Sidensvans har stor appetitt på frukt og bær, og raider rogn og hagebusker på jakt etter disse delikatessene. Om sommeren derimot har den en helt annen diett.

Sidensvansene (Bombycilla garrulus) som besøker oss høst og vinter er på næringstrekk sørover og vestover. Hekkeområdene er i barskogbeltet (taigaen) som strekker seg fra det østlige Norge gjennom Sverige, Finland og Russland, og helt til Stillehavskysten.

I Norge hekker sidensvansen i Øst-Finnmark og spredt sørover til de nordlige delene av Hedmark. Arten har for øvrig det vi kaller sirkumpolar utbredelse, og finnes også i barskogbeltet i Nord-Amerika.

Som mange i Norge har observert, så spiser sidensvansen bær og frukt. Dette gjør den imidlertid bare når den er på næringstrekk sørover. I hekkesesongen livnærer den seg på små insekter, hovedsakelig små fluer og mygg, som den fanger i lufta.

Sidensvans. (Foto: John Harrison, Creative Commons)
Sidensvans. (Foto: John Harrison, Creative Commons)

Sidensvans opptrer «invasjonsartet» i hekkeområdet i Norge, og det er store forskjeller i antall hekkende par fra år til år. Normalt svinger hekkebestanden mellom 1000 og 2000 reproduserende individer.

Sidensvans ble i Norsk rødliste for arter 2010 vurdert til kategorien livskraftig. Sidensvansbestanden kvalifiserer i utgangspunktet til kategorien nær truet, fordi populasjonen i Norge er liten. Den er nedgradert til livskraftig fordi arten er i sterk vekst i Sverige og ser ut til å spre seg vestover.

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS